Medlemsmöte

21 mars 2024

Hej alla medlemmar!

 

Ikväll, den 21a Mars 2024 19-20 har vi haft medlemsmöte där vi har haft HSB projektledaren Oscar Engström samt styrelsen för både information och möjlighet att ställa frågor.

 

Oscar Engström är expert på betong och han ger oss följande information

 • Hjälper föreningar att tillståndsbedömma på olika betongkonstruktioner.
 • Rådgör med styrelse och förening om hur man ska behandla och underhålla på bästa sätt
 • Hjälpa till i initiala skedet med garageprojektet
 • Detta påbörjades redan för 4 år sedan (2020), då man har gjort en beräkning på garaget

 

Varför gör man då detta?

Det börjar med ett behov, varför ska man göra. Betong består av betong och stål (armering). Garage utsätts mycket för tösalter. Bilarna får snö på sig, som har salt och sedan börjar vattnet absorberas av betongen, vattnet torkas och saltet blir kvar. Det blir rost på armering. Rostet kan då bli uppäten av rostet och då sväller ameringen av inre trycket. När skadorna uppstår så fungerar inte konstruktionen tillräckligt.

 

Just nu kollar vi på vad vi ska göra med garaget tillsammans med en grupp som består av samma konstruktör som reparerade BRF vingen, i princip identiskt garage som tidigare har reparerats.

 

När det gäller skyddsrum så behöver man blanda in MSB, man behöver då behöver man certifierad personal, och som tur är personalen som vi jobbar med certifierad inom detta område. Men finns det direktiv ifrån MSB så kan man avslå utan att man får reda på varför och då blir det ingen renovation.

 

Dagvatten ska tas i beaktning, där vatten rinner av. Just nu projekterar vi (planerar). Mars till Oktober är bästa tiderna för att göra detta, för betong gillar inte kyla. Då behöver man värma upp garaget och det är väldigt kostsamt.

 

Det vi utgår ifrån idag är att garaget behöver vara tomt, vi behöver ta bort samtliga bilar.

 

Vi kommer göra renoveringen med såkallad vattenbilning, vilket kräver att bilarna måste vara borta. Vattnet som rinns av måste också renas. Vattenbilning är låter mycket mindre så det har mindre störning på området.

 

Idag finns inget tätskikt. Ett tätskikt gör att kloriderna fastnar i golvet och det kan man städa upp en gång om året.

 

Vi försöker så tidigt som möjligt att komma med informationen om vad detta betyder. Finns det någon praktisk lösning där vi kan parkera medans vi reparerar.

 

De första skedet är mindre känsligt för köld, så vi kanske kan starta i början av 2025.

 

Just nu kollar vi på vad vi ska göra med garaget tillsammans med en grupp som består av samma konstruktör som reparerade BRF vingen, i princip identiskt garage som tidigare har reparerats.

 

När det gäller skyddsrum så behöver man blanda in MSB, man behöver då behöver man certifierad personal, och som tur är personalen som vi jobbar med certifierad inom detta område. Men finns det direktiv ifrån MSB så kan man avslå utan att man får reda på varför och då blir det ingen renovation.

 

Dagvatten ska tas i beaktning, där vatten rinner av. Just nu projekterar vi (planerar). Mars till Oktober är bästa tiderna för att göra detta, för betong gillar inte kyla. Då behöver man värma upp garaget och det är väldigt kostsamt.

 

Det vi utgår ifrån idag är att garaget behöver vara tomt, vi behöver ta bort samtliga bilar.

 

Vi kommer göra renoveringen med såkallad vattenbilning, vilket kräver att bilarna måste vara borta. Vattnet som rinns av måste också renas. Vattenbilning är låter mycket mindre så det har mindre störning på området.

 

Idag finns inget tätskikt. Ett tätskikt gör att kloriderna fastnar i golvet och det kan man städa upp en gång om året.

 

Vi försöker så tidigt som möjligt att komma med informationen om vad detta betyder. Finns det någon praktisk lösning där vi kan parkera medans vi reparerar.

 

De första skedet är mindre känsligt för köld, så vi kanske kan starta i början av 2025.

 

 

Frågor från medlemmarna om garaget 

 • Kan man ta bort bara en våning i taget? Nej, vi behöver evakuera alla golv.
 • Är det bara golv? Nej, både väggar, pelare, golv.
 • Tittar vi också på taket? Nej, inte i nuläget. Vi är inte där ännu. Men vi kommer se över det.
 • Vi har för ett antal år sedan gjort en reparation på våning 1 och 2. Tar man detta i beaktning? Just nu räknar vi på antal pelare som är trasiga.
 • Kommer det bli klart i Oktober? I och med att vi har gjort BRF Vingen så finns det goda chanser för att bli klara Oktober. Men vi kan inte lova.
 • Kommer vi ha dränering? Kan man få till en fallgjutning så att man får att vattnet dränerar lite mer självmant.
 • Kan vi ha plasttätskikt? Hellre asfaltbundet tätskikt istället för plast
 • Hur gör vi med miljörummen? Det vet vi inte än så länge
 • Kommer vi byta belysning? Möjligheten finns, men inte bestämt ännu
 • Tänk att informera alla medlemmar, garaget har haft följande fel: Taket har hål, Vattensamling framför porten, Vattensamling i besöksparkering under vintertid
 • Hur lång uppsägningstid är det? Varierar, 3 månader upp till 9 månader. HSB administrerar allt med kö och dom sköter detta, så ni kommer få besked ifrån HSB. Målsättningen är att garaget ska vara tomt till 2025. Denna process ska börjas så fort som möjligt.
 • I garaget finns det ett rum som har cyklar, de bör vi också få bort? Alla typer av förvaring måste vi få bort innan 2025.
 • Hur mycket kommer det kosta? 43 miljoner ungefär
 • Hur mycket kommer vi behöva höja avgiften för att tillgodose denna kostnad? Det vet vi inte i dagsläget då vi inte vet den exakta kostnaden och det måste tas i beaktning på hur ränteläget ser ut just nu. Styrelsen uppgift är att sköta ekonomi så att det går runt.
 • Kan vi förbereda för elbilar? Vi kommer se över detta
 • Kommer det finns skyddsrum under ombyggnationen? Vi kommer göra en bygganmälan och staden ska tycka till. Kommer det ett larm ska det vara fixat inom 48 timmar. Det får inte vara i sådant skick att skyddsrummen inte är färdigställd för användning inom 48 timmar under arbetet. Man kan också använda andra skyddsrum i området.
 • Hur säkrar man så att en firma inte går i konkurs? HSB blir ansvariga för bygget och ser till att det slutförs
 • Vi har låsta vattenbrunnar som har tidigare varit öppna, kolla gärna på dem.
 • Kommer det finnas mer information senare? Ja, det kommer vara mer information, och gärna genom fysiska möten. Minst ett informationsmöte till.
 • Hur gör vi med solceller på taket? Finans på HSB har tappat intresset för solceller då ränteläget ligger ganska högt och det är svårt att få återbetalt
 • Kommer vi göra om planlösningen? Vi har pratat om trånga refuger, men vi kan inte göra så mycket åt det.
 • Det står fler bilar än vad det finns platsnummer då man gjorde om platserna? Vi kommer göra om numrering vid renovering så att det matchar antalet platser. För att Linjemålare ska kunna göra ett bra jobb så kommer det finnas ett bra underlag.
 • Hur lång tid kommer det att ta? Från Vingen vet vi idag att det är 7-8 månader. Största osäkerhet är skyddsrum. Starta feb klar oktober är målsättningen.
 • Hur ser det ut på nästa informationsmöte Vi kommer få mycket mer information, hur mycket är ljudnivån, och många andra detaljfrågor som vi kan få svar på.
 • När det gäller dagvatten behöver man en “renare”, den kan kosta upp till en miljon? Det som behövs är en oljeavskilljare, så att ingen läckande bil kan läcka olja ner i dagvattnet

 

Skyddsrum

Kort information om skyddsrum från Styrelsen

 

 • Vi har 4 skyddsrum, 690 personer kapacitet.
 • Styrelsen ansvarar för att det ska iordningställas inom 48 timmar.
 • Vi har väldigt mycket material, luftslussar, vattentunnor, etc, etc.
 • Vi behöver utforma en plan så att vi kan klara av det.

 

Frågor om skyddsrum

 

 • Hur många har vi med och utan kemisk sluss? Det vet vi inte i dagsläget, men det borde vi ha koll på. Det finns kartor på MSB över alla skyddsrum i närheten där man kan få mycket information.
 • Hur gör man med handikappsanpassning av skyddsrum? Många med funktionsnedsättning i Skarpnäck. Men det finns ingen som är direkt ansvar. Uppmana alla i föreningen på grannar i föreningen som behöver hjälp i en eventuell krissituation.

 

Övrigra frågor från medlemmar

 • När ska vi göra stambyte? Inom en tioårsperiod
 • Vid VMA där man ska stänga av sin fläkt? Hur gör man då? Det får vi kolla på. Vem tar hand om att stänga av den?