Nyhetsbrev från styrelsen april

24 april 2023

 

 Nyhetsbrev 24 april, Brf Segelflygaren

 Garagestädning 10 maj

Onsdagen den 10 maj är det garagestädning, vilket innebär att garageplatsen måste hållas tom hela den dagen 08.00-16.00. Det får inte finnas bil, material, moped, MC eller däck på p-platsen. Bilar som inte flyttas tilldelas p-bot.

 Föreningsdag söndagen den 21 maj

Som tidigare meddelats vill vi välkomna alla medlemmar till vår föreningsdag söndagen den 21 maj mellan kl 10 00 till kl 14 00.

 Det kommer att finnas container för grovavfall, kaffe, saft, kakor samt godis till de små. Husman Hagberg står för korvgrillning.

 

 Renovering av avloppsledningar

Två entreprenörer är fortfarande i färd med att bereda offerter på relining av avloppsledningar som löper under våra fastigheter samt av de stammar som går upp i husen.

 Styrelsen inväntar fortfarande offerterna från de vidtalade firmorna.

 

 Elpris och elprisstöd

Fortfarande har inga besked kommit om när eller hur eventuellt elprisstöd betalas ut till bostadsrättsföreningar. HSB inväntar också dessa besked innan de kommer med råd och stöd i frågan. 

 Styrelsen återkommer om detta när vi vet mer om det eventuella stödets utformning.

 

 Valberedningen

Som tidigare meddelats så har valberedningen mottagit totalt 15 nomineringar till förtroendeuppdrag i föreningen. Lista på de kandidater som valberedningen föreslår skickas ut till medlemmarna tillsammans med årsredovisning och övrigt material inför stämma och årsmöte  

 Medlemsmöte

Ett medlemsmöte anordnades den 30 mars klockan 19.00 i Skarpnäcks kyrka med god uppslutning. Brandvarnare delades ut till de som behövde. Saknar din lägenhet brandvarnare kontakta gärna styrelsen så finns sådan att få.  

 Styrelsen redogjorde för vissa aspekter av föreningens elförbrukning samt frågor kring grindarna. Styrelsen noterade att det finns ett stort engagemang för en rad olika frågor, inte minst våra gemensamma gårdar.

 

 Målsättningen är också att även framgent anordna medlemsmöten med jämna mellanrum.

 

 Gårdar och träd

Styrelsens markgrupp planerar att framöver ordna träffar på varje gård där medlemmarna kan komma med förslag kring hur utemiljön på gårdarna kan förbättras ytterligare. Tidigare mer omfattande förslag på renovering av gårdarna har övergivits. Istället är målsättningen att stegvis fräscha upp gårdarna med mindre medel och för en mindre kostnad. Tanken är att utgå från det vi har och sedan komma fram till mer begränsade insatser som kan förbättra vår gemensamma utemiljö.

 Under våren kommer träden på gårdarna beskäras. Det gäller i synnerhet de träd som växer nära fasader och fönster.

 Årsmöte och stämma 17 maj

Föreningens stämma äger rum onsdagen den 17 maj i Skarpnäcks kyrka. Separat kallelse kommer anslås och allt material skickas till medlemmarna inom de tidsramar som anges föreningens stadgar.

 Nästa styrelsemöte

Vid årsmötet kommer en ny styrelse utses. Tidpunkten för nästa styrelsemöte bestäms efter den nya styrelsens konstituerande möte efter stämman. Därefter kommer också styrelsens möteskalender publiceras på hemsidan.

 Medlemmar är även framledes alltid välkomna att träffa styrelsen för att ställa frågor eller lämna synpunkter innan varje ordinarie styrelsemöte 18.30-19.00.

 

 Finns frågor om något i detta nyhetsbrev eller något annat som har med vår förening att göra så tveka inte att kontakta styrelsen styrelsen@brfsegelflygaren.se

 

 Bästa hälsningar

 

 Styrelsen, Brf Segelflygaren