Sopsugen

28 december 2021

Nu är snart år 2021 till ända och renoveringen av sopsugens huvudledningar är ungefär halvvägs. Arbetena har gått bra och framdriften har gått ungefär som beräknat, tyvärr blev ju starten försenad på grund av Stockholm stads senfärdighet med olika tillstånd, men när vi väl kom igång så har det rullat på. Arbetena ligger nere under nu helgerna men fortsätter igen i januari 2022, jag bifogar etappindelning. Färdiga etapper är etapperna 1A,1B,2A,2B och 3A. Etapp 3B är påbörjad och färdigställs efter helgerna och då fortsätter arbetena med etapperna 6A,6B och 6C. Styrelsen har beslutat att gå vidare med arbetena trots vintervädret. Vintervädret kommer att innebära högre kostnader men eftersom det är viktigt för oss som bor här att få igång sopsugen igen och dessutom innebär dagens sophantering med utplacerade kär och containrar väldigt höga kostnader så det jämnar ut sig med vinterkostnaderna. Om arbetena går väl så kommer sopsugen att komma igång igen, åtminstone för testkörning, på en liten del av Segelflygsgatan i Kv.Glidflykten och Kv.Ballongen i månadsskiftet januari/februari, hela systemet skall förhoppningsvis köras igång i månadsskiftet mars/april. Kostnaderna för renoveringen verkar än så länge hållas inom ramen trots att vi tvingats utföra en del extraarbeten men vi får se också om vinterarbetena fördyrar projektet.

Gott nytt år