Styrelsens konstituerande möte

25 maj 2023

På föreningens stämma den 17 maj utsågs en ny ordförande och styrelse för brf Segelflygaren. 

Den nya styrelsen sammanträdde onsdagen den 24 maj för sitt konstituerande möte. Styrelsen har följande sammansättning för verksamhetsåret 2023-2024.* 

Ludvig Norman, ordförande. 

Iwona Preis, vice ordförande. 

Erik Koskelainen, sekreterare. 

Anna Svantesson, ledamot. 

Gunilla Holland, ledamot. 

Per Lund, ledamot.

Miguel Segura, ledamot. 

Bernhard Hettman, ledamot.

Martin Aderstedt, HSB-ledamot.

*Petra Palmén valdes till ledamot i styrelsen av stämman men har har valt att avsäga sig uppdraget med omedelbar verkan från och med den 21 maj.