Dags att renovera våra yttre skal

21 december 2023

Våra byggnader har fyllt 35 år och det har blivit dags att renovera vårt klimatskal för att bibehålla en bra och motståndskraftig, men också en fräsch och fin fasad.

 

Varför renovering?

Våra byggnader har fyllt 35 år och det har blivit dags att renovera vårt klimatskal.

Våra fasader har börjat tappa sin lyster, fönsterna har börjat flagna på sina ställen samt portarna har börjat svikta. Det är inte bara de estetiska egenskaperna som är skälet till renovering utan framförallt en nödvändighet för att underhålla byggnadens egenskap som klimatskal. Byggnadernas yttre behöver stå emot piskande vindar och kraftigt regn.

Hur kommer det att utföras och när?

Renoveringen är väderberoende och därför kan inte entreprenörerna ge någon exakt tidsplan men det kommer att finnas en preliminär tidsplan på vår hemsida som uppdateras löpande om vad som händer och hur det går framåt.

Vid fasadrenovering kommer en del grönska att drabbas och de uteplatser som har träd eller växtlighet intill fasad som är ett hinder kommer att behövas ta bort. Du som påverkas av detta kommer att kontaktas av projektledaren om detta. Vi behöver tänka på att växter som blir stora både ovan mark och under mark med sina rötter på verkar våra fasader och deras hållbarhet.

De installationer som boenden har borrat fast i våra fasadelement kommer att behöva avlägsnas och tätas då vi har upptäckt att dessa långsiktigt leder till större skador med inträngande vatten och frostsprängningar som följd. Även armeringen i betongen tar snabbare skada av sådana installationer

 

Fönsterrenovering

Gällande fönsterrenoveringen så kommer entreprenören rusta upp de delar som tillhör föreningens underhållsansvar samt justera alla fönster och byta damm/tätningslister där det behövs.

Det som föreningen haft med i upphandlingen är att entreprenören kommer att erbjuda renoveringshjälp till fast pris för de delar som tillhör bostadsrättsinnehavarens ansvarsområde. Detta är till exempel målning av insida fönsterblad och karm, kittning av fönsterblad, persienner och liknande. Förtydligande kommer att komma i en prislista från entreprenören. Så passa på att ta hjälp av entreprenören med de underhållsdelar som tillhör lägenheten för att undvika skador som kan påverka dig som bostadsrättsinnehavare i framtiden när det kanske blir mer omfattande slitage och skador.

Öppet hus och visning

Den 17 januari klockan 17:00 kommer entreprenören och projektledaren hålla öppet hus på gård 4 där de kommer svara på frågor gällande renoveringen för dom som har frågor.

 

Vi från Brf Tullens styrelse vill önska alla medlemmar

God Jul och Gott Nytt år.

  

Har du frågor eller funderingar kring detta är du varmt välkommen att kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@brftullen.se