Höjning av avgifter 2024

27 november 2023

ANGÅENDE HÖJNING AV ÅRSAVGIFTER 2024

 

Styrelsen har fastställt budgeten för 2024. Med en fortsatt hög inflation, ökade fjärrvärme-, sop-, avlopp och vattenkostnader påverkas vår bostadsrättsförening kraftigt. Även våra räntekostnader har under året ökat och kommer även att öka under 2024.

Föreningen har idag en hög belåning vilket innebär att när våra lån har löpt ut under året och när de löper ut under nästa år ökar våra räntekostnader väldigt snabbt.

 

Efter att styrelsen nu har fastställt föreningens budget inför 2024 kan vi konstatera att vår nuvarande avgiftsnivå inte kommer räcka för att täcka föreningens kostnader.

Styrelsen har under året gjort stora insatser i omförhandling av avtal och minskat driften och avser att under 2024 fortsatt arbeta aktivt med bevakning och insats för att bibehålla en god ekonomi för föreningen.

Årsavgifterna kommer därför att höjas med 15% från och med den 1 januari 2024. Den genomsnittliga höjningen av månadsavgifter för föreningar i HSB Stockholm ligger mellan 15–40%.

Trots denna höjning är föreningens ekonomi fortsatt känslig för förändringar då framtida kostnader är oerhört svåra att förutsäga, framför allt när det gäller räntekostnader och elpriser.

Tänk också på att alla kostnader följer prisutvecklingen, därför är en medveten sparsamhet i förbrukningen viktigt för såväl föreningen som för den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

 

Har du frågor eller funderingar kring detta är du varmt välkommen att kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@brftullen.se

 

Med vänlig hälsning,

 

Styrelsen, Brf Tullen