Info om garageplats Jarlaberg

05 juli 2023 Se nedladdningsbar pdf med info från Jarlabergs samfällighet.

Jarlabergs samfällighet (som ansvarar för samtliga garage i Jarlaberg) har from. den 1/7 2023 bytt leverantör för administration av garagen (från Cemi till HSB). Installationer av laddplatser kommer även genomföras under hösten 2023. Information om vad detta innebär och hur det påverkar garagen kommer att gå ut direkt till befintliga hyresgäster av en garageplats i Jarlaberg.

För mer information från Jarlabergs Samfällighet - se även nedladdningsbar pdf nedan.

Har du frågor eller funderingar kring garagen? Kontakta samfälligheten direkt via deras hemsida: www.jarlabergsf.se 

/Styrelsen

Nedladdningsbar pdf - info om garageplats från samfälligheten: