Styrelsens förslag inför gårdarnas renovering

19 november 2008

Målsättningen är att komma i gång med renoveringen i april 09.

Styrelsen emotser gärna synpunkter, tips och idéer och vill ha dom senast 12 Jan 09.

Kontakta styrelsen via mail:
brftullen@bredband.net
eller via styrelsens röda brevlåda i D 19.

I början av 2009 kommer en extrastämma att hållas, för beslut angående gårdarnas renovering.