Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Räntorna sjunker men skuldsättningen ökar - vad beror det på?

Den senaste upplagan av Stockholms bostadsrättsbarometer presenterar ekonomiska nyckeltal i bostadsrättsföreningars ekonomi. Siffrorna kommer från över 600 bostadsrättsföreningar i Stockholm. Med målsättningen att bidra till en ökad förståelse om föreningarnas ekonomi erbjuder vi en djupare inblick i det senaste årets amortering, skuldsättning och räntor.

Stockholms bostadsrättsbarometer 2021 visar att amorteringen i procent av skuld har minskat sedan förra året med 0,1 procentenhet. Idag ligger amorteringen på 2,7 procent vilket innebär en total minskning med 0,6 procentenheter sett över de senaste fem åren. Vad gäller bostadsrättsföreningarnas skuldsättning framgår det att den i snitt uppnår 5352 kr/kvm/år vilket är en ökning med 2 procent i jämförelse med föregående år och en total ökning med 8 procent sedan fem år tillbaka. Uträkningen baseras på hur mycket lån bostadsrättsföreningen har per kvadratmeter boarea och lokalarea.
– Det viktiga när man tittar på en förenings skuldsättning är att ställa den i relation till var föreningen befinner sig i sin underhållscykel. Vad gäller utvecklingen av skuldsättningen kan vi se ett mönster i att den ökar något årligen och har gjort så sedan fem år tillbaka, säger Cecilia Jutell, analytiker på HSB Stockholm och ansvarig för årets upplaga av Stockholms bostadsrättsbarometer.

Räntan fortsätter att sjunka

Den främsta anledningen till att föreningar, trots ökade driftkostnader, har ett bra sparande idag är den låga räntan. Det innebär dock i sin tur att flera föreningar är räntekänsliga. På sikt är det ohållbart med ett lågt sparande förutsatt att räntan kommer att vända uppåt någon gång. Årets upplaga av Stockholms bostadsrättsbarometer visar nämligen att om räntan ökar med en procentenhet, kommer det att leda till att den genomsnittliga bostadsrättsföreningen i Stockholmsregionen måste höja sina avgifter med totalt åtta procent för att upprätthålla nivån på sitt sparande. Rapporten visar även att snitträntan har sjunkit något sedan föregående år och uppgår till 1,1 procent. Jämfört med för fem år sedan så har räntan sjunkit med totalt 0,7 procentenheter. Vid analys av snitträntan räknas räntan för både rörliga och bundna lån, oavsett bindningstid in.
– Vi kan se att räntorna har sjunkit de senaste åren och föreningarna har helt enkelt haft möjlighet att låna pengar till lägre räntor. Även om man inte kan fastslå exakt när, kommer räntorna någon gång att vända uppåt och det kommer att påverka föreningarnas sparande, avslutar Cecilia Jutell.

Om Stockholms bostadsrättsbarometer

Stockholms bostadsrättsbarometer släpps nu för tredje året i rad. Syftet är att öka medvetenheten och förståelsen för hur brf-ekonomi fungerar. På så sätt vill vi bidra till trygga och välmående bostadsrättsföreningar som tar ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Statistiken i rapporten baserar på ekonomiska nyckeltal från 629 bostadsrättsföreningar (både HSB-medlemmar och icke medlemmar) i 19 olika kommuner i Stockholms län.

Bläddra i barometern

Läs hela rapporten här!

Ladda ned rapporten

Ladda ned hela rapporten här!