Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Dags att nominera till årets föreningsstämma och till förtroendeuppdrag i HSB Stockholm

Nomineringar till HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma den 4 april 2022

HSB Stockholms valberedning vill ha nomineringar till valen som ska ske på ordinarie föreningsstämman. Stämman hålls i HSB-salen, Fleminggatan 41.

Styrelsen

Består av tio ledamöter och två arbetstagarrepresentanter.

Ordförande Jenny Hjalmarsson valdes på förra årets stämma på två år - Jenny står till föreningsstämmans förfogande.

Nils Henström, Bengt Fasth, Ulrika Fält, Hans Tegnander och Susanne Brunner valdes på förra årets stämma - ett år kvar.

Stefan Johansson, Lars-Åke Henriksson, Camilla Edholm och Mona Bergström Ling står i tur för omval. Stefan, Lars-Åke, Camilla och Mona står till förfogande för omval. 

Revisorer/Föreningsgranskare

I och med ny lagstiftning kommer endast auktoriserade revisorer att väljas. Förslag är att omvälja Ernst & Young.

Samt två föreningsgranskare. Deras uppgift är att granska HSB Stockholms uppföljning av Kod för föreningsstyrning.

Utskotten

Föreningsstämman har att utse fem utskott med sju ledamöter i varje. Valberedningen föreslår även ordförande för respektive utskott. En ledamot i respektive utskott ska tillhöra styrelsen. Valberedningens ambition är att varje år skapa någon förnyelse.

Följande utskott ska utses:
Ekonomiutskottet, Kommunikationsutskottet, Produktionsutskottet, Medlemsutskottet och Förvaltningsutskottet.

Valberedning

Stämman har att utse fem ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande ordförande. Valberedningen redogör för inkomna nomineringar samt vilka av valberedningens ledamöter som står till stämmans förfogande.

Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast 4 februari. Valberedningens kriterier för sitt arbete beskrivs i den antagna valberedningsinstruktionen.

Så nominerar du

Vill du nominera till förtroendeuppdrag inom HSB Stockholm ska du ange vem du vill nominera och varför. Den du nominerar ska vara tillfrågad. Till nomineringen bifogas e-postadress till den nominerade. Nomineringen gör du med det här formuläret.

Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du använda följande mailadress: valberedningen.stockholm@hsb.se

Motionera till föreningsstämman

Som medlem har du möjlighet att skicka in förslag till föreningsstämman – d.v.s. att motionera. Väljer du att skicka motionen/arna på e-post vill vi ha dem i wordformat.

Senast den 31 januari ska motionerna vara inskickade. Du skickar dina motioner till:

jeanette.levin@hsb.se

alt.
HSB Stockholm
Att: Jeanette Levin
112 84 Stockholm