Astrakanbladet

Efter varje styrelsemöte delas/skickas information ut till medlemmarna med information om vad som är på gång eller något annat som styrelsen vill förmedla ut.