Parkering

Parkeringshus med låsta grindar som öppnas med kodbricka.

4 plan där två är utomshus och två under tak.

Priser fr.o.m 2020-01-01
Under tak med eluttag  300 kr/mån
Utan tak med eluttag    200 kr/mån
Utan tak utan eluttag    100 kr/mån

Besökare kan stå på allmänna parkeringar tex vid folktandvården eller vid simhallen.

Kontakta fastighetsförvaltaren angående tecknande av parkeringsplats.
Fastighetsskötaren Peter Alm har hand om kodbrickorna.

Föreningen har Aimo Park som parkeringsbolag. 
Behöver man stå längre period pga flytt eller om man anlitar hantverkare kan ett tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas.
Patrik Granlund i styrelsen kontaktas angående detta.