Parkering

Parkeringshus med låsta grindar som öppnas med kodbricka.

4 plan där två är utomshus och två under tak.


Under tak med eluttag  300 kr/mån
Utan tak med eluttag    200 kr/mån
Utan tak utan eluttag    100 kr/mån
El för elhybridbil 300 kr/mån
El för elbil 900 kr/mån

Föreningen har två besöksparkeringar i anslutning till parkeringsgaraget. Betaltjänst som Aimo Park administrerar.
Besökare kan stå på allmänna parkeringar tex vid folktandvården eller vid simhallen kostnadsfritt.

Kontakta fastighetsförvaltaren angående tecknande av parkeringsplats, elstolpe, taggar.
Taggar ska alltid återlämnas vid försäljning av lägenhet.

Föreningen har Aimo Park som parkeringsbolag. 
Man får köra ner bilen på torget en kortare stund för i- och urlastning. 10 min på torget och 6 min på genomfartsväg.
Behöver man stå längre period pga flytt eller om man anlitar hantverkare kan ett tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas.
Mejl skickas till brf128astrakanen@outlook.com i god tid innan man behöver parkeringstillstånd.