TV

Lyssna och Njut AB

Grundutbud för TV ingår i avgiften.

Under 2021 kommer fiber att dras in av Lyssna och Njut AB.
Vidare info om avgifter för TV och Internet kommer framöver.