Styrelsen 2023

Ordförande
Mikael Ahlqvist

Vice ordförande
Åsa Hellström

Sekreterare
Åsa Hellström

Ledamöter
Mari Johansson 
Patrik Granlund
Rikard Westerberg HSB