Styrelsen 2021

Ordförande
Lars Lindevall

Vice ordförande
Åsa Hellström

Sekreterare
Åsa Hellström

Ledamöter
Linus Norlund 
Mari Johansson 
Michael Wedin
Patrik Granlund

Gunnar Hallemark HSB