Kontaktuppgifter

Elavbrott, Värme, vatten

Fastighetsskötare
BM Control
Peter Alm
070 - 44 44 251 (dagtid / kontorstid)

Övrigt tid kontaktas någon i styrelsen
Kontaktuppgifter finns i boendepärmen

Vattenläcka eller planerad avstängning av vatten.
Kontakta Peter Alm.
Avstängningarna är placerade lite olika för olika lägenheter.
I många fall finns avstängningar för badrum i klädkammaren bakom en inspektionslucka. Dessa bör man röra på då och då så att de inte fastnar.
För uthyrningsdelar finns oftast avstängningen till badrum och kök i badrummet. Det är minikulventiler (Ballofixer) på rören.

Hissfel

Kone
0771 50 00 00
Enklare åtgärder utförs av Peter Alm eller någon i styrelsen och då ska inte Kone kontaktas.

Jourtjänst
019 300 874
Denna kontaktas i sista hand då inte någon i styrelsen eller fastighetsskötare kan nås.


Frågor om betalningar, avier mm

Upplands Boservice
0171 - 47 83 00
eller
Anders Severin 018 - 18 01 24

Överlåtelser, skadehantering, garageplatser mm.

Fastighetsförvaltare HSB
Anders Severin
018 - 18 01 24

Kodbrickor till garaget

Fastighetsskötare
BM Control
Peter Alm
070 - 44 44 251 (dagtid / kontorstid)