Kontaktuppgifter

Elavbrott, Värme, vatten

Fastighetsskötare

BM Control
Peter Alm
070 - 44 44 251 (må-fr 07:00 - 16:00))

Övrigt tid kontaktas någon i styrelsen
Kontaktuppgifter finns i boendepärmen

Vattenläcka eller planerad avstängning av vatten.

Kontakta Peter Alm.
Avstängningarna är placerade lite olika för olika lägenheter.
I många fall finns avstängningar för badrum i klädkammaren bakom en inspektionslucka. Dessa bör man röra på då och då så att de inte fastnar.
För uthyrningsdelar finns oftast avstängningen till badrum och kök i badrummet. Det är minikulventiler (Ballofixer) på rören.

Hissfel

Upplands Hiss AB
018 - 20 12 00

Enklare åtgärder utförs av Peter Alm eller någon i styrelsen och då ska inte Upplands Hiss AB kontaktas.

Jourtjänst

019 300 874
Denna kontaktas i sista hand då inte någon i styrelsen eller fastighetsskötare kan nås.


Frågor om betalningar, avier mm

HSB Boservice i Uppland
0171 - 47 83 00 (må-fr 9-12)
ekonomiforvaltning@boservice.hsb.se

Överlåtelser, skadehantering, garagefrågor, lägenhetslås mm.

Förvaltning HSB Uppsala
Telefon: 018 - 18 00 00
forvaltaravdelningen@hsb.se
www.hsb.se/uppsala
Postadress: HSB Uppsala, Box 1103, 751 41 UPPSALA

Kodbrickor till garaget

Fastighetsskötare
BM Control
Peter Alm
070 - 44 44 251 (dagtid / kontorstid)