Ytterdörrar

Alla lägenheter har nya dörrar from våren 2019.
Det är säkerhetsdörrar från Daloc med 5 nycklar.

Alla typer av förråd har nya dörrar våren 2020. 

Det ska vid överlåtelse av lägenheten alltid finnas 5 nycklar till ytterdörren/ytterdörrarna.
Man kan inte få extranycklar oavsett förlust, behov av flera eller av andra anledningar.
Saknas det nycklar måste lägenhetsinnehavaren införskaffa nytt lås.
I dagsläget ca 4.500-5000 kr.

Kontakta fastighetsförvaltaren för utbyte av lås.