Ytterdörrar

Alla lägenheter har nya dörrar from våren 2019.
Det är säkerhetsdörrar från Daloc med 5 nycklar.

Alla typer av förråd har nya dörrar våren 2020.