Årsredovisningar

Här kan du ta del av HSB Brf 53 Gräslökens årsredovisningar för de senaste åren.
Årsredovisning - omslag 2023

En årsredovisning är en sammanställning över bostadsrättsföreningens ekonomi vid en viss tidpunkt och under ett visst tidsintervall. Årsredovisningen omfattar normalt sett en tolvmånadersperiod. Syftet med årsredovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av föreningens ställning och resultat.

I årsredovisningen kan du också se vilka som suttit i styrelsen under året och vilken verksamhet som bedrivits. Du får en inblick i vilka avtal som föreningen har och en överblick över hur underhåll och drift av föreningen sett ut under respektive år.

Viktigt är att du som äger en lägenhet i HSB Brf 53 Gräslöken och därmed är delägare i föreningen tar dig tid att läsa igenom den. 

Här nedan kan du ladda hem Årsredovisning i PDF-format för ett antal år bakåt i tiden.