Information till föreningens medlemmar

För alla medlemmar och boende i föreningen så är information och kommunikation en viktig del av vardagen för att bo och leva i Brf Gräslöken.
Det finns flera kanaler för information och kommunikation och här presenteras de lite närmare.
Brf Gräslökens logotyp

De viktigaste kanalerna vi har är:

  • Hemsidan - där du är just nu och som innehåller allt från nyheter till blanketter och kontaktuppgifter
  • Facebooksidan Brf Gräslöken - På sidan länkas alla nyhetersuppdateringar från hemsidan
  • Mitt HSB - På sidan som man når genom att logga in med bank-id finns mycket information om ditt medlemsskap och boende i föreningen. Registrerar du din mailadress under Min Profil så får du viktig information om ditt boende direkt till din mail.  
  • Gräslöksbladet - Är föreningens medlemstidning av medlemmar för medlemmar som normalt kommer ut ca 4 gånger per år. Gräslöksbladen kommer utskrivna i brevlådan och publiseras digitalt på hemsidan. 
  • Infoblad - som kommer ut så snart förvaltningen eller styrelsen har något särskilt att informera alla medlemmar och boende om. Infoblad kommer utskirvna i brevlådan och publiseras digitalt på Mitt HSB