Fastighetsskötsel

För fastighetsskötseln inom Brf Gräslöken har vi ett avtal med Sweax sedan februari 2023.

Det är en lång lista med tjänster som ingår i uppdraget och dessutom görs då och då arbeten som ligger utanför grundavtalet. Här är några av de uppgifter som hanteras av fastighetsskötarna och som bidrar till en trevlig och trivsam miljö samt ser till att våra byggnader och andra objekt vårdas:

  • Jourtjänst
  • Gräsmattor
  • Träd, buskar, häckar och rabatter
  • Snöröjning och halkbekämpning (även helger)
  • Renhållning av sten, betongplattor, asfalt och grusade ytor
  • Tillsyn och besiktning av lekplatser och lekplatsutrustning
  • Skötsel av bilparkeringsplatser
  • Kontroll och skötsel av stolpar, skyltar och papperskorgar samt utemöbler
  • Löpande underhåll gemensamma utrymmen
  • Tillsyn/underhåll av dagvattensystem, takfläktar, belysningssytem m.m.