Presentation av förvaltningen

Föreningen har en egen förvaltning som i dagsläget består av tre personr

Malin Roslund är föreningens Förvaltningschef och har övergripande ansvar för föreningens löpande förvaltning.

Malin är byggnadsingenjör och har även en examen i företagsekonomi. Tidigare har hon arbetat som chef inom fastighetsutveckling och som underhållssamordnare på Uppsalahem. Förutom det dagliga förvaltningsarbetet ansvarar Malin för förbättring och utveckling av föreningens verksamhet. Hon abretar bland annat med:

 • Styrning och ledning av förvaltningen
 • Konkurennsutsättning av föreningens avtal och upphandling av entreprenörer
 • Planering och genomförande av underhåll- och investeringsprojekt
 • Utredningar och framtagande av beslutsunderlag
 • Utveckling av processer och rutiner.

 

Viveca Arkehag är ansvarig för Medlems- och Boendeservice.

Viveca har arbetat med fastighetsförvaltning i många år, senast med studentbostäder på Stiftelsen Östgötagården. Viveca har även drivit eget företag i många år. Viveca är föreningens främsta kontakt gentemot medlemmar och boende, hon ser till att föreningen håller en hög servicenivå och löser de problem som kan tänkas uppstå.

Hon arbetar bland annat med:

 • Kontakt med boende och medlemmar
 • Hantering felanmälan
 • Information och kommunikation
 • Utveckling av medlems- och boendeservice
 • Upföljning av avtal för stöd och administrativa tjänster

 

 Anders Nilsson är ansvarig för Drift- och skötsel.

Anders har 20 års erfarenhet av fastighetsskötsel och arbetade som förman för Boservice skötselgrupp i Årsta, som utgick från föreningens lokaler och hade föreningen som största kund. Som anställd på Brf Gräslöken ansvarar Anders för att följa upp drift- och skötselentreprenörernas leverans men utför även egna praktiska arbetsuppgifter såsom avläsning av mätare, kontroll i undercentraler och liknande.

Han arbetar bland annat med:

 • Uppföljning av avtal för drift och skötsel
 • Hantering av felanmälan och felsökning
 • Beställning av reparationer och underhållsarbeten
 • Rondering av bostadsområdet
 • Malin Roslund - Förvaltningschef
  Malin Roslund - Förvaltningschef
 • Viveca Arkehag - Ansvarig Medlems- och boendeservice
  Viveca Arkehag - Ansvarig Medlems- och boendeservice
 • Anders Nilsson - Ansvarig Drift- och Skötsel
  Anders Nilsson - Ansvarig Drift- och Skötsel