Andrahandsupplåtelse

 
 

Du har möjlighet att hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse). Du måste ha styrelsens godkännande för detta och ansökan görs på blankett som finns nedan. Tänk på att vara ute i god tid då det kan ta ett par veckor innan tillståndet beviljas. I det fall du skall arbeta eller studera på annan ort skall intyg från arbetsgivare eller skola bifogas.

Vid ansökan om andrahandsuthyrning kommer föreningen från 1 juli 2016 att börja ta ut en administrativ avgift på 10 % av prisbasbeloppet (47 600 kr 2021). Andrahandsuthyrning godkänns för max ett år i taget.