På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ordnings- och Trivselregler

Här följer några grundläggande regler för den allmänna trivseln i föreningen. Utförligare regler finns i föreningsstadgarna.

Tänk på att ta hänsyn till grannarna. Respektera tystnad i lägenheten före 06.00 och efter 22.00. Ska du ha fest meddela då dina grannar i förväg.

Hundar ska vara kopplade och heller inte rastas inom bostadsområdet. Tänk också på era grannar, dvs ha inga ensamma hundar skällandes på altaner, balkonger och loftgångar.

Mopedåkning är förbjudet inom hela området. Undantaget till och från uppställningsplats.

Markisväv på altaner och balkonger får uppsättas endast med färg och mönster som godkänts av styrelsen.

Inglasning av balkong ska godkännas av styrelsen och byggnadsnämnd.

Medlemmen får inte utan styrelsens eller förvaltarens medgivande ta bort planterad häck vid sin altan. Bostadsrättsföreningen sköter samtliga häckar inom området.

Medlem får, på egen bekostnad, på insida av häck vid altan montera staket enligt av styrelsen fastställt utförande. Medlem skall vårda sådant staket. 

Medlem får ej avlägsna betongplattor på uteplatser.

Piskning av mattor eller sängkläder genom fönster och från altaner och balkonger är förbjudet.

Grillning med kol och briketter i direkt anslutning till byggnaderna, dvs på altaner, balkonger och loftgångar, är förbjudet efter rekommendation av brandmyndigheten. Grillning får ske på behörigt avstånd från byggnaderna och tänk då på att ta hänsyn till dina grannar. Medlem är ansvarig för skada förorsakad av brand i samband med grillning.

Parkering av motorfordon inom bostads- och garageområdet är förbjuden längre tid än tio (10) minuter. Därefter kan parkeringsbot utfärdas av anlitat parkeringsföretag. Endast absolut nödvändig varu- och persontransport inom bostadsområdet får ske. Vid sådan transport skall tillses att körväg inom bostadsområdet inte blockeras och därefter skall motorfordonet utan dröjsmål avlägsnas ut ur bostadsområdet. Grindar vid in- och utfarter öppnas med servicenyckel.

Antenner/paraboler får icke uppsättas inom bostadsområdet utan särskilt tillstånd från styrelsen.

Medlem är skyldig att rätta sig efter lämnade föreskrifter och uppsatta vägtrafikskyltar beträffande parkering och uppställning av motorfordon, husvagnar och släpkärror inom föreningens områden. Likaså regler och bestämmelser för att hyra garage.

Matning av fåglar på altaner och balkonger får inte ske.

Iaktta sparsamhet vid förbrukning av värme, varm/kallvatten samt centralt tillhandahållen elström.

Avlopp i kök och badrum får inte tillåtas slamma igen. 

Droppande kranar och radiatorventiler skall åtgärdas. Beställning om åtgärdande/rensning kan göras via vicevärden. Medlem skall vara uppmärksam på tätskikt i badrum - särskilt på tätskiktens skarvar och överlappningar invid och bakom badkar.

Påfyllning eller urtappning av badkar, duschning och användning av tvättmaskin i lägenheten bör inte ske under tiden 23.00 - 06.00.

Sorterat hushållsavfall läggs i särskilda återvinnings- och näråtervinningsstationer belägna inom området. Dörrar skall hållas låsta till dessa utrymmen. Avfall av större format, s.k. grovsopor (gamla möbler, emballagespill eller liknande) skall av medlemmen transporteras till kommunens återvinningsstation.

Allmänna utrymmen i bostadshusen såsom förrådskorridorer och cykelrum får icke utnyttjas som uppställningsplats för privata tillhörigheter.

Barnvagnsförråden ska i första hand användas till “barnanknutna” saker och tillbehör, som barnvagnar, suldys, pulkor, kälkar, trehjulingar, barn- och junicyklar (12-20 tum) etc.

Öppen eld (ljus, tändstickor och dylikt) får icke förekomma i bostadshusens, garagebyggnadernas och soprummens allmänna utrymmen. 

Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen inom föreningen. 

Brandfarliga vätskor får inte förvaras i lägenhetsförråd.

Vid användande av tvättstuga, hobby- och samlingslokaler m.m. är medlem skyldig att rätta sig efter de särskilda föreskrifter om utrustning och ordning som meddelats.