Störningsjour

Föreningen har ett avtal med AVARN som innebär att boende vid svåra och upprepade störningar kan ringa AVARN för att få hjälp. Telefonnumret är 010 - 222 50 00. Alternativt nummer: 010 222 24 41

Störningsjour vid störande grannar
Om möjligt så försök samtala med den du upplever stör. Vid konstaterad störning debiteras den störande grannen. Om ingen störning konstateras av störningsjouren kan styrelsen behöva överväga att debitera den som anmäler störningen. 

Varje störningsuppdrag innebär en utgift för föreningen. Störningsjouren är begränsad från kl 22:00 - 06:00.

AVARN kommer också rondera i området.