På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Ny undersökning: Västsvenskarna tror på sladdfria hem och generationsboende

31 maj 2017 Generationsboende, kollektiv eller flexibla väggar? Lösningarna på bostadsbristen handlar inte bara om att bygga mer – utan också smartare. Det är en av flera insikter från undersökningen Framtidens Boende som genomförts av HSB Göteborg. I undersökningen presenteras 1000 västsvenskars tankar om hur vi kommer att bo i framtiden.

Generationsboende, kollektiv eller flexibla väggar? Lösningarna på bostadsbristen handlar inte bara om att bygga mer – utan också smartare. Det är en av flera insikter från undersökningen Framtidens Boende som genomförts av HSB Göteborg. I undersökningen presenteras 1000 västsvenskars tankar om hur vi kommer att bo i framtiden.

Bostadsbristen är en aktuell utmaning för många västsvenska kommuner och det byggs i högt tempo för att hinna ifatt. Förutom fler bostäder finns också olika former av kollektiva boenden som en möjlig lösning; västsvenskarna delar gärna tak, allra helst med släkt och familj. I HSB Göteborgs undersökning Framtidens Boende säger drygt en tredjedel att de kan tänka sig att bo i ett generationsboende i framtiden. Majoriteten tror dessutom att boende i kollektiv kommer att bli allt vanligare, en av tio kan tänka sig den boendeformen.

– Sverige har störst andel singelhushåll i världen vilket ställer höga krav på bostadsmarknaden. Ur det perspektivet är attityderna till olika gemensamma boenden mycket intressanta och lite förvånande. Oavsett vad det beror på är detta något vi behöver förhålla oss till när vi utvecklar bostäder. I forskningsarenan HSB Living Lab studeras bland annat nya sätt att bo gemensamt och kunskapen vi samlar in där är mycket värdefull i vårt arbete med att utveckla framtidens boende, säger Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg.

Frågor om det hållbara boendet och den hållbara livsstilen engagerar västsvenskarna. 76 procent tänker på sin miljöpåverkan i det dagliga livet och 57 procent anger att de vill minska sin konsumtion. 41 procent kan tänka sig att bo på mindre yta än de gör idag för att minska sin miljöpåverkan, men knappt hälften är beredda att betala mer för sitt boende till förmån för ett mer hållbart sådant. Oavsett vad så är det främst de tekniska lösningarna som speglar intresset för hållbart boende. Åtta av tio är intresserade av solceller och nya hållbara lösningar; som ett gemensamt returrum för att ta vara på begagnade prylar från grannarna och en friskluftsgarderob som vädrar kläderna.

– Att vi pratar om hållbarhet med västsvenskarna är ingen slump. Bostadssektorn står för närmare 35 procent av energiförbrukningen i Sverige och har en stor miljöpåverkan. Därför måste vi ta ansvar. I HSB:s klimatavtal lovar vi att vi ska minska vår klimatpåverkan avsevärt under de kommande åren. Nu vet vi att våra medlemmar och potentiella medlemmar gärna är med oss på den resan, och det ger oss ännu mer självförtroende att fortsätta utveckla hållbara lösningar till våra hem, säger Lars Göran Andersson.

När västsvenskarna blickar framåt ser de hem med fjärrstyrning och mer trådlösa lösningar. En handfull smarta lösningar som kan råda bot på klimatångesten finns också i framtidsscenariot. Hem som reglerar värme och kyla efter närvaro, energilagring från husets egen energiproduktion och automatisk dosering av tvättmedel för att minska åtgång är några av idéerna.

Trots medvetenheten så lockar inte landsbygden. När västsvenskarna får ranka var de helst vill bo om fem till tio år märks ett tydligt mönster. De vill inte bo på landet. Endast en av fem anger boende på landsbygd som sitt förstahandsalternativ. De flesta vill bo centralt i stad, eller i utkant av stad.

Vad vi har i våra hem lär förändras de kommande åren. Västsvenskarna tror att telefonjack, papperstidningar, stationära datorer, fysiska nycklar, sladdar och anslagstavlor lever farligt. Soffan, tavlorna, kaffekokaren och mobiltelefonen däremot, tror en överväldigande majoritet kommer att finnas kvar i våra hem. Och några av prylarna kommer vi att äga tillsammans.

De senaste åren har delningsekonomi, tanken om ett samhälle där vi delar på prylar och tjänster, diskuterats flitigt. Undersökningen visar att fler är positiva än negativa till att dela varor och tjänster med sina grannar. Inte kök och gästrum, men gärna en borrmaskin eller stege.

Telefonjack och stationära datorer må försvinna, men att använda hemmet som ett kontor är allt vanligare.

– När vi bygger bostäder, vill vi bygga för framtidens behov. Att till exempel fyra av tio västsvenskar arbetar hemifrån idag, och 85 procent förutspår att de kommer göra det ännu mer om tio år, gör att hemmakontorets roll förändras. Då måste vi på HSB ställa oss frågan: hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för detta? Undersökningen har visat oss att folk är väldigt flexibla när det kommer till boendet. Det är överraskande, och en rolig utmaning, säger Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg.

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen Framtidens Boende genomfördes under våren 2017 via Nordstats onlinepanel. 1000 respondenter i åldrarna 18-70 år, boende i ett område från Kungsbacka i söder till Lysekil i norr, har svarat.

Vid pressfrågor, kontakta:
Carolina Andersson, kommunikationsstrateg
Telefon: 010-442 21 40
E-post: carolina.andersson@hsb.se 

Först i Sverige! HSB Göteborg är verifierat i hållbart samhällsansvar.
HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det över 67 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.

Taggar

socialt hållbart
hsb göteborg
hsb
göteborg
bostad