Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Finansiell information

Inlåningsverksamhet

HSB Uppsala är sedan 2008 registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Likvida medel som placeras på avräkningskonto samt genom bunden placering hos HSB Uppsala omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Vilket innebär att placerade medel inte till någon del är skyddade och således kan förloras om HSB Uppsala sätts i konkurs eller annars har betalningssvårigheter. Mottagna medel kommer att användas i HSB Uppsalas ordinarie verksamhet. Av HSB Uppsala förvaltade medel säkerställs genom placering på avistakonton i bank, andra kortfristiga placeringar, outnyttjade checkkrediter samt outnyttjat belåningsutrymme i egna fastigheter. För mer detaljerad information om hur medlen förvaltas hänvisas till HSB Uppsalas årsredovisning.