På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

HSB Skåne tillsätter utredning efter granskning i media

19 juli 2017 Sydsvenskan har de senaste dagarna rapporterat om brister i HSB Skånes verksamhet. HSB Skånes styrelse tar uppgifterna på stort allvar och har med anledning av detta beslutat att genomföra en fördjupad granskning av verksamheten samt översyn av regelverk, policys och riktlinjer. Redan nu vidtar styrelsen ett antal konkreta åtgärder.

Sydsvenskan har de senaste dagarna rapporterat om brister i HSB Skånes verksamhet. HSB Skånes styrelse tar uppgifterna på stort allvar, och hade i måndags ett extra styrelsemöte för att gå igenom kritiken. Styrelsen har med anledning av detta beslutat att genomföra en fördjupad granskning av verksamheten samt översyn av regelverk, policys och riktlinjer. Detta arbete har inletts och ska vara avslutat före kommande årsskifte. Redan nu vidtar styrelsen ett antal konkreta åtgärder.

För det första har styrelsen idag beslutat tillsätta en oberoende extern utredare med uppdrag att göra en granskning av verksamheten med utgångspunkt från det som skrivits i Sydsvenskan. Granskningen ska redovisas i en rapport till styrelsen. Rapporten kommer att utgöra underlag vid de informationsmöten för ägare och medlemmar på våra respektive marknadsområden som vi avser bjuda in till senare i höst. Inbjudan med besked om tid och plats för mötena kommer under augusti. Vi kommer även att återkomma med uppgift om vem som får uppdraget att genomföra granskningen.

Måndagens styrelsemöte har även resulterat i några konsekvenser för hur arbetet kommer att bedrivas i HSB Skåne och som redan nu kan redovisas. Här följer tre konkreta åtgärder som direkt kommer att påverka verksamheten i HSB Skåne.

- Upphandlingar och inköp från företag som har kopplingar till anställda på HSB Skåne kommer fortsättningsvis inte att ske. Att det skett vid några tillfällen är olyckligt och vid styrelsemötet den 17 juli beslutades att det gäller nolltolerans från och med nu.

- Styrelsen kommer i sin översyn att förtydliga gällande riktlinjer för anställningar gällande till exempel sommarjobb, vikariat och tillsvidareanställningar. Av riktlinjerna kommer att framgå att närstående till anställda inte ska gynnas vid rekrytering till HSB Skåne.

- Styrelsen är ansvarig för kontroll och uppföljning av verksamheten och har i detta arbete stöd av föreningens revisorer. I den nu inledda översynen kommer vi att analysera och diskutera styrelsens arbetsformer och inriktning i syfte att bli tydligare och effektivare i vårt arbete.

Frågor besvaras av HSB Skånes styrelseordförande Sven Gudmundsson på 0706-04 51 41 eller Sven.Gudmundsson@skane.hsb.se.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 600 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

hsb skåne