På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

HSB Skåne skärper riktlinjer och rutiner efter extern utredning  

03 oktober 2017 I somras rapporterade Sydsvenskan om brister i HSB Skånes verksamhet. Mot bakgrund av det har HSB Skåne låtit revisions- och konsultföretaget PwC göra en genomgång av affärstransaktioner, anställningsrutiner och arbetsmiljön i HSB Skåne. Nu är utredningen klar och har överlämnats till HSB Skånes styrelse. 

I somras rapporterade Sydsvenskan om brister i HSB Skånes verksamhet. Mot bakgrund av det har HSB Skåne låtit revisions- och konsultföretaget PwC göra en genomgång av affärstransaktioner, anställningsrutiner och arbetsmiljön i HSB Skåne. Nu är utredningen klar och har överlämnats till HSB Skånes styrelse. 

- De uppgifter som framkom i Sydsvenskan har vi tagit på stort allvar. Därför känns det bra att en extern och oberoende utredare har gått igenom vad som hänt och att vi fått svar på de frågor vi ställde. Utredningen visar att de uppgifter Sydsvenskan rapporterade om i huvudsak stämmer. Det har funnits brister i verksamheten, där VD har det yttersta ansvaret, och vi konstaterar också att styrelsen inte varit tillräckligt aktiv i de delar som avser kontroll och uppföljning. Vi har därför beslutat förtydliga ett antal rutiner och riktlinjer för att det inte ska finnas några frågetecken vad som gäller, säger Sven Gudmundsson, styrelseordförande i HSB Skåne.

Här är exempel på policys och riktlinjer som kommer att förändras och förtydligas: 

- De nu gällande etiska riktlinjerna kommer att ersättas av HSBs gemensamma styrdokument, där frågan om jäv vid bland annat inköp och rekrytering är tydligt reglerad. Man skriver: ”Anställd i föreningen är förbjuden att handlägga frågor i vilka den anställde har ett personligt intresse eller frågor i vilka ett sådant intresse finns hos anhörig till den anställde eller hos företag i vilket den anställde eller anhörig till den anställde har ett väsentligt intresse.” Det ska i sammanhanget sägas att det inte framkommit något som tyder på att det förekommit avvikelser från gällande riktlinjer ifråga om jäv, varken när det gäller inköp från närstående eller rekrytering av personal.

- Reglerna för rekrytering av bland annat sommarvikarier och andra kortare anställningar kommer att förtydligas. Det ska klart framgå vad som gäller i fråga om åldersgräns för anställning samt lönenivå beroende på ålder och tjänst. Allt för att säkra att inte närstående gynnas på ett otillbörligt sätt.

- Den helt övervägande delen av inköpen sker idag med stöd av ramavtal, som förhandlas om vart tredje år och som också är tillgängliga för bostadsrättsföreningarna. Vidare samarbetar HSB Skåne med de nationella HSB-bolagen när det gäller upphandling av nybyggnadsprojekt.

- Ramavtalen och de gemensamma avtalen är en bra ordning som garanterar att entreprenörer och leverantörer uppfyller grundläggande krav. Genomgången visar dock att det behövs ett tydligare regelverk för hur bland annat inventarier och tjänster ska köpas in, säger Sven Gudmundsson.

Av PwCs rapport framgår att ledningsgruppen i HSB Skåne gör en utrikesresa per år. Det är i linje med det beslut styrelsen fattade 2009. Totalkostnaden per person och dygn för resa, hotell, mat, transporter och aktiviteter ligger mellan 5 438 och 7 793 kronor för de sju resor Sydsvenskan tog upp i sin artikel.

- Genomgången visar att kostnaden för resor och representation ligger inom rimliga gränser. Jag har full förstående att man kan ha olika bild av detta, men det är inget i denna del som styrelsen anser behöver åtgärdas, säger Sven Gudmundsson.

Utredningen visar även att personalomsättningen har ökat något de senaste åren. Idag är en person i genomsnitt anställd tio år i HSB Skåne. Denna nivå synes inte avvika från branschgenomsnittet för fastighetsbolag och fastighetsförvaltare, enligt PwC. 

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 600 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

hsb skåne