Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Sparformer

Vilka sparformer kan jag välja mellan?

I samarbete med Danske Bank erbjuder HSB fyra sparformer för vårt bosparande. Det finns två olika kontosparanden; HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto. Sedan har du fondsparande; HSB ISK och HSB Depå, där du kan spara i olika fonder med varierande risk- och avkastningsmöjligheter. Läs mer om sparformerna.

Kan jag få rådgivning om vilka sparformer som passar mig?

På HSBs sidor på danskebank.se kan du via exempel få en guidning kring vilka fondtyper som passar dig. Med hjälp av så kallade personas kan du få vägledning i ditt val av sparform. Är du helkund i Danske Bank så kan du få rådgivning även för ditt bosparande. 


ISK

Kan jag spara i ett ISK-konto?

Ja, från och med hösten 2021 erbjuder vi bosparande i investeringssparkonto (HSB ISK). Läs mer om att bospara i iSK.

Hur fungerar investeringssparkonto?

 

Bosparkonto

Hur fungerar HSB Bosparkonto?

Vårt HSB Bosparkonto är grundkontot i HSBs bosparande. Alla bosparare behöver öppna ett HSB Bosparkonto när man startar sitt bosparande.

  • Fungerar som ett vanligt bankkonto.
  • Omfattas av den statliga insättningsgarantin.
  • Fria uttag och insättningar.

Bosparkontot ligger kvar så länge du bosparar. Det är hit ränta och avkastning betalas in och det är hit pengarna tar vägen när till exempel ett fasträntekonto förfaller.

Observera att uttag automatiskt dras från ditt överskottssparande. Om du inte har något överskottssparande förlorar du en bosparpoäng för varje påbörjad hundralapp som du tar ut.

Var hittar jag mitt kontonummer?

Kontonummer hittar du på årsbeskedet som skickas digitalt från Danske Bank i januari varje år. Du hittar även kontonumret om du loggar in med BankID i Hembanken i Danske Bank.

Fasträntekonto

Hur lång är bindningstiden för HSB Fasträntekonto?

Idag erbjuds en ettårig och en treårig bindningstid. Om du vill ta ut pengarna före bindningstidens slutdatum tas olika avgifter ut beroende på hur lång löptid som kvarstår. Mer information om förtidsinlösen hittar du här.

Vilket är minsta sparbeloppet för HSBs fasträntekonto?

5000 kronor.

Vilken ränta har HSB Fasträntekonto?

HSB Fasträntekonto har idag en treårig eller en ettårig löptid. Räntan ändras löpande. Se aktuell ränta här. Som bosparare i HSB får du Danske Banks aktuella ränta plus 0,05 procentenheter.

 

Fonder

Vilka avgifter tas ut för att spara i fonder?

När du sparar i fonder betalar du en årlig avgift och i vissa fall tillkommer även en transaktionskostnad. Dessa avgifter anges i procent och tas dagligen ut ur fonden och är således redan borträknade när du ser ditt marknadsvärde. I den årliga avgiften ingår förvaltningskostnaden och förmedlingsprovisionen som också de anges i procent. Du betalar inte några insättnings- eller uttagsavgifter för att köpa eller sälja fonder.

Vilket minimibelopp gäller för respektive fond?

Det minsta sparbeloppet i fonderna är 100 kronor.

Vilka fonder kan jag välja mellan?

Du kan bospara i fonder med olika riskprofil och inriktning. Samtliga fonder tar hänsyn till hållbarhet i sina investeringsprocesser. Två av fonderna har ett mer utpräglat hållbarhetsfokus där man investerar i företag som arbetar för minskad klimatpåverkan och vattenfrågor. Läs mer om fonderna i HSBs bosparande.

Hur gör jag för att börja fondspara?

För att spara i HSB ISK eller HSB Depå:

Först måste du ha ett HSB Bosparkonto. Vill du spara i HSB ISK öppnar du därefter ett HSB ISK konto (består av ISK Likvidkonto och ISK Depå) alternativt HSB Depå. Läs om skillnaden mellan HSB ISK och HSB Depå här.

1. Börja med att logga in med BankID hos Danske Bank.
2. Klicka på "Öppna HSB Investeringssparkonto (ISK) alternativt ”Öppna HSB Depå” på startsidan i Hembanken.
3. Du kan också gå in till ”Placera” i menyn och välja "HSB ISK" eller ”HSB Depå”.
4. Klicka därefter på ”Beställ”, godkänn villkoren och signera med BankID.
5. Nu kan du börja handla de fonder som ingår i HSBs bosparande.
Glöm inte att lägga upp en stående överföring från din egen bank till ditt HSB ISK Likvidkonto (HSB ISK) alternativt till ditt HSB Bosparkonto för sparande i HSB Depå.

Vid ytterligare frågor kan du kontakta Danske Bank på telefon 0752 - 48 10 20.

Hur byter jag fonder?

Det gör du i Hembanken hos Danske Bank. Klicka här för att logga in.

Kan jag plocka ut vinst från mina fonder utan att förlora några bosparpoäng?

Dina bosparpoäng baseras på dina fonders anskaffningsvärde, det vill säga det du köpt dina fondandelar för. Bosparpoängen påverkas därför inte av börsens svängningar och ifall värdet på dina fondandelar går upp eller ner.
 
Men för att kunna tillgodogöra dig en eventuell vinst behöver du sälja av hela fondinnehavet i just den fonden. Tar du bara ut en del av ditt innehav räknas den summan av från anskaffningsvärdet och risken är stor att du då förlorar bosparpoäng. Du kan alltid kontrollera ditt överskott i Mitt HSB innan du gör ett uttag, så inte bosparpoäng går förlorade.


Vad händer med mina bosparpoäng om jag säljer fonder som gått med förlust?

Dina bosparpoäng baseras på dina fonders anskaffningsvärde, det vill säga det du köpt dina fondandelar för. Bosparpoängen påverkas därför inte av börsens svängningar och ifall värdet på dina fondandelar går upp eller ner.
 
Om du säljer fonder som gått med förlust så påverkas inte dina bosparpoäng så länge du behåller pengarna inom bosparskalet. Men eftersom poängen beräknas på anskaffningsvärdet, vilket i detta fall är högre än försäljningssumman, så innebär det att ditt poänggrundande belopp visar ett högre belopp än ditt faktiska saldo. 


Hur tänker HSB kring antalet och vilka fonder som erbjuds inom bosparandet?

Bospararnas åsikter fångas in genom årlig bosparundersökning och HSB har gjort bedömningen att innehållet i det nya bosparandet tillgodoser de flestas preferenser avseende risk, avkastning och olika förvaltningsstrategier samt avgifter. Erbjudandet har sedan 2020 breddats från två till nitton fonder. Ser vi att bospararna efterfrågar andra typer av fonder finns möjligheten att lägga till fler fonder i framtiden. 

Hur beskattas fonderna?

Eventuell vinst som genereras vid försäljning beskattas året efter i din deklaration. Du kommer även att schablonbeskattas för dina ägda fondandelar. Mer information hittar du på Skatteverkets webbplats

På vilket sätt är fonderna hållbara?

För HSB är hållbarhetsfrågor mycket viktigt. Därför har fondernas hållbarhetsarbete genomlysts. Samtliga fondförvaltare för de aktiva fonderna integrerar hållbarhetsaspekter i deras investeringsprocesser medan förvaltarna för indexfonderna är förhindrade att investera i vissa ej hållbara investeringar.

Här kan du läsa mer om hur Danske Banks arbetar med hållbara investeringar.

Morningstars hållbarhetsbetyg avseende ESG (Environment, Social, Governance) och koldioxidrisk har också ingått i vår bedömning av fonderna. HSBs förhoppning är att bidra till ytterligare hållbarhetsfokus i fondernas förvaltning genom löpande uppföljning av fondernas hållbarhetsarbete.

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank

Kontosparandet omfattas av insättningsgaranti upp till 1 050 000 kronor. Läs mer här.

Här kan du också läsa mer om vår personuppgiftspolicy och våra bosparregler.