Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet behöver du alltid ha föreningens tillstånd. Här kan du läsa om hur du ansöker och vilken policy vi har.

Så här ansöker du om tillstånd att hyra ut din lägenhet

Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand behöver du lämna in en skritftlig ansökan till föreningen senast 30 dagar före hyresgästens tillträde. 

Fyll i blanketten som finns längre ner på sidan och mejla din ansökan som pdf till vicevärden eller lämna den i brevlådan utanför vicevärdskontoret.

Intyg ska lämnas i samband med ansökan för att föreningen ska kunna fatta beslut. Andrahandsupplåtelse beviljas för maximalt 6 månader i taget, därefter ska en ny ansökan lämnas in.

Beviljade skäl för andrahandsupplåtelse är till exempel: 

  • TIllfälligt arbete på annan ort
  • Tillfälliga studier på annan ort 
  • Provbo med sambo
  • Längre sjukhusvistelse
  • Service- eller vårdboende
  • Tillfällig utlandstjänstgöring
  • Militärtjänstgöring

Beslut om beviljad eller avslagen ansökan meddelas skriftligen via e-post eller brev. Vid avslag på ansökan ska även upplysning lämnas om att det finns möjlighet att överklaga beslutet till Hyresnämnden. 

En avgift på 10 procent av årets prisbasbelopp tas ut i avgift. För närvarande är avgiften 478 kr i månaden.

Kom ihåg, om du hyr ut utan tillstånd  av föreningen betraktas det som en olovlig uthyrning, vilket utgör en förverkandegrund enligt bostadsrättsföreningens stadgar.