Hobbyrum

Föreningen har ett hobbyrum på Odinslundsvägen som kan nyttjas av alla boende.

Hobbyrummet kan användas till diverse hobbyprojekt, exempelvis snickeriarbeten eller målning. Nyckel kvitteras ut hos vicevärden.

Kontakta vicevärden om du önskar kvittera ut en nyckel eller anmäla en skada på verktyg eller maskiner.

Kontaktuppgifter vicevärd