Källsortering

Vi har alla ett ansvar för jordens resurser och vårt avfall är ofta en resurs som kan återanvändas och göra nytta många gånger. Papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvaliteten försämras. Glasflaskor, konservburkar och kaviartuber kan återvinnas hur många gånger som helst. Matavfall blir till biogas och biogödsel. Det som hamnar i påsen för brännbart avfall brinner bara en gång, men det som återvinns får flera nya liv.

Avfalls- och återvinningsstationer

Inom föreningen finns flera stationer där du kan sortera ditt avfall och slänga dina sopor. På Odinslundsvägen finns en station för hushållsavfall och en station för förpackningsmaterial. Utmed Odens väg finns en station för hushållsavfall och även en station där du kan slänga både hushållsavfall och förpackningsmaterial. 

Hushållsavfall

Hushållsavfallet sorteras i plastpåsar för brännbart avfall och matavfall innan de placeras i respektive sopkärl. I de gröna kärlen slängs brännbart avfall och i brunt kärl slänger du ditt matavfall.

Brännbart avfall

I påsen för brännbart avfall slänger du restavfall som inte går att återanvända eller återvinna, exempelvis hushållspapper, kaffesump, blöjor, hygienartiklar, kattsand och kuvert. Plastpåsar för brännbart avfall köper du som boende själv. Återanvänd gärna plastpåsen från affären eller köp avfallspåsar på rulle i affären. Man får inte använda matavfallspåsarna till restavfall och inte heller papperskassar eller sopsäckar.

Matavfall

I påsen för matavfall, som finns att hämta utanför tvättstugorna, slänger du matavfall samt frukt- och grönsaksrester. De små papperspåsarna som man lägger frukt och grönt i när man handlar i mataffären går också bra att slänga sitt matavfall i.

Felsorterat avfall och överfulla kärl

Om avfallshämtaren påträffar matavfallspåsar i kärlet för brännbart avfall eller andra påsar än matavfallspåsar eller små papperspåsar i kärlet för matavfall betraktas kärlet som felsorterat och töms inte. Föreningen får då sortera innehållet i kärlet och beställa extratömning vilket innebär onödiga merkostnader.

Vänligen se till att fördela dina soppåsar i de kärl som finns på stationerna. Om det är fullt i ett kärl, så att locket inte går att stänga, välj nästa kärl. Fåglar drar ut avfallet ur kärlen om locken inte går att stänga och det drar i sin tur till sig råttor och möss, som vi inte vill ha i våra områden.

Förpackningsmaterial

På föreningens återvinningsstaioner slänger du tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper. Sortera ditt avfall noggrannt och välj nästa kärl, så att ditt avfall får plats och locket går att stänga.

Läs gärna mer om källsortering och hur man sorterar de olika fraktionerna på webbsidan sopor.nu.

Övrigt avfall

Allt övrigt avfall, så som elektronik, möbler, ljuskällor och batterier slängs på Bollebygds kommuns återvinningscentral, Råssa. För att komma in på Råssa registrerar man sitt körkort vid inpassering i grinden. För mer information om inpassering och öppettider, se kommunens hemsida.

Bollebygds kommun - Råssa