Utemiljö - balkonger och uteplatser

Till vardera lägenhet hör en uteplats eller balkong som disponeras av den boende. Det innebär att de är föreningens egendom, men att de nyttjas av den boende. Innan eventuella förändringar får genomföras på balkongen eller uteplatsen måste tillstånd inhämtas av styrelsen.

Föreningens styrelse har tagit fram riktlinjer för utemiljön i området som ska efterföljas vid förändringar av uteplatser eller balkonger. Om du som medlem önskar göra förändringar i din utemiljö ber vi dig att läsa igenom riktlinjerna och sedan fylla i blanketten nedan och lämna den till vicevärden. Din ansökan behandlas på kommande styrelsemöte och vi återkommer därefter till dig med besked. Innan du har fått påskriven ansökan i retur av oss får förändringen inte genomföras.