Allmänt

Föreningens allmäna ordningsregler

  • Normalt ska det vara tyst i huset mellan 22.00 och 07.00. Om du planerar fest eller liknande, tänk på att informera dina grannar i god tid
  • Förbjudet att mata djur och fåglar
  • Rökning är otillåtet i portar, hissar, förråd eller andra gemensamma utrymmen
  • Utrymningsvägar (trappor, loftgångar, trapphus) får inte blockeras (saker man kan snubbla på) och ska vara fria från brännbart material
  • Det är förbjudet att göra genomgående hål i fasaden, bärande väggar eller fönsterkarmar
  • Du får inte göra hål (skruva, spika etc) i putsfasaden (husets blågrå utsida)
  • Du behöver tillstånd från föreningen för att fästa saker i fastigheten (fasad eller balkong)

 

Lokala föreskrifter

Halmstad kommuns lokala föreskrifter gäller på Söderkaj. Där står det när det gäller hundar :
... föroreningar efter hundar plockas upp på gångbanor, gator, torg och parkmark.