Balkonger

Föreningen ansvarar för balkongerna och loftgångar. Både terrass (lgh uterum på bottenplan) och altan (lgh uterum på övriga plan) räknas som balkonger. Dessa regler gäller även för loftgångarna om inte undantag anges.
  • Det är förbjudet att göra genomgående hål i fasaden, bärande väggar eller fönsterkarmar
  • Du får inte göra hål (skruva, spika etc) i putsfasaden (husets blågrå utsida)
  • Du behöver tillstånd från föreningen för att fästa saker i fastigheten (fasad eller balkong)
  • De åtgärder du vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt (se föreningens stadgar)
  • Saker som du placeras (ställs, fästes etc) på balkonger/loftgångar får inte kunna blåsa ner och skada personer eller egendom samt inte heller skada fastigheten (fasad, räcke etc). Du är ansvarig för alla följdskador som uppstår. De får inte ha så stark färg att det avsevärt påverkar synintrycket på huset som helhet

 

Tak på balkongen/undersida av balkonggolv samt pelare

Betongen behöver andas och släppa ut all fukt de första två åren samt bör inte påverkas före 2-årsbesiktningen. Detta i syfte att vår garanti ska ha en större chans att verka till vår fördel i händelse av sprickor eller annat. Efter 2-årsbesiktningen ska samtal föras med NCC för nya ingångsvärden för kommande beslut om vad som får målas, med vilken färg och hur styrelse och förening ställer oss till detta. Önskas lampor eller mindre saker som inte väger allt för mycket sättas upp så anses inte detta vara ett problem. Träningsredskap, hängmattor, hängstolar och kristallkronor bör däremot avvakta tills efter 2-årsbesiktningen och ett beslut i föreningen.

Vindskydd

  • Vindskydd med grå kulör (tex NCS 2000N eller motsvarande) är godkända. Övriga färger kräver styrelsens godkännande
  • Godkända vindskydd får fästas på insidan av balkongräcket - använd buntband eller liknade som inte skadar räcket 

Golv

Vi har fått olika besked om hur klinker ska läggas. Om du har planer på att lägga klinker vv kontakta styrelsen. Totalt får balkonggolvet (inkl. beläggning och möblering) inte belastas med mer än 350 kg per kvadratmeter. 

El

Med undantag för vissa enkla el-arbeten, måste alla arbeten avseende fast installation i permanent elanläggning utföras av behörig installatör eller under behörig installatörs ledning. Med fast installation avses utrustning som bara kan anslutas till elnätet med hjälp av verktyg. Utrustning som ansluts med stickpropp är flyttbar och kallas därför icke fast installation. Fast installation utomhus måste godkännas av styrelsen. Fast installation på inglasningen behöver inget godkännande. 

Undantag från regler

Undantag från dessa regler kan förekomma. Undantag måste godkännas av styrelsen.

 

Se också