Loftgångar

Föreningen ansvarar för loftgångar. I händelse av brand eller sjuktransporter är våra trappor och loftgångar den huvudsakliga utrymningsvägen. Det är viktigt att våra utrymningsvägarna är fria, de får inte blockeras. Att använda loftgångar som förvaringsutrymme kan försvåra räddningstjänstens arbete.

Regler för balkonger gäller också loftgångarna.

  • Det är inte tillåten att ställa cyklar, barnvagnar, möbler, hushållssopor, tidningar, tomglas eller dörrmattor utanför lägenhetsdörren
  • Man får inte grilla i loftgångarna

 

Se också