Dörrautomatik och hissdörrar

Ovanför dörrar som öppnas med motor finns en vit strömmbrytare. Den ska vara ställd på "0" om dörren står uppkilad (eller om dörren på annat sätt hindras från att stängas) annars går dörrstängaren sönder.

Rör inte de övriga knapparna på dörrautomatiken eftersom det stör funktionen. Glöm inte att återställa brytaren till "1".

Om automatiken är felställd kan du alltid komma in via en annan dörr eller ett annat trapphus eftersom din tagg fungerar överallt.

När det gäller hissdörrar (inre dörren) bör du antingen ställa dig eller en skiva framför fotocellen om du vill att den inte ska stängas. Det är olämpligt att dörren står och slår fram och tillbaka.