200426 Överlåtelsebesiktningar upphör

Ombyggnadsbesiktningar fortsätter

Styrelsen har beslutat att upphöra med överlåtelsebesiktningar. Fokus ligger på ombyggnadsbesiktningar av badrum och kök, vilka alltså fortsätter.

Besiktningarna utför vår HSB-förvaltare Ted Silverhagen. Medlem ansöker om besiktning i samband med ansökan om renovering.