210603 FAQ Vanliga frågor från mäklare

Här nedan listar vi vanliga frågor från mäklare med styrelsens svar under.

Får vi ställa upp entrédörrar vid visningar?

Nej det är inte tillåtet på grund av säkerhetsskäl, vi vill inte få in obehöriga i våra trapphus. Det är ok att sätta ett anslag vid entrén under visningen men skall tas bort efter visning inklusive tejp och rengöring av tejprester och om andra avtryck har uppstått. "Gatupratare" under visning är givetvis med ok.

 

Får vi sätta upp reklamskyltar?

Nej vi tillåter ingen typ av affichering av något slag och ser det som nerskärpning. Alla skyltar och reklam som sätts upp kommer tas bort och kasseras. Gatupratare är godkända på visningsdag och uppsättning av information i entréen men skall tas bort efter visning och tejp och annan åverkan som det medförs skall tas bort.

 

Har ni några planerade avgiftshöjningar?
Styrelsen har beslutat att höja avgiften för bostadsrätt med 10 % från 1 januari 2023. Detta beror på ökade fasta utgifter för föreningen, något som drabbar oss precis som resten av samhället. Inga andra höjningar är beslutade, information går ut till medlemmarna när avgiftsförändringar beslutas. Generellt fattas beslut om avgiftsförändringar på budgetmötet i november varje år.

När kommer omförhandling av er tomträttsavgäld att ske?
2021-2022. Det blir förmodligen en relativt stor höjning. Vi är i tvist med kommunen just nu, vi har avstått att skriva på de nya avtalen med en höjning över 200%. Rättegång är beräknad att påbörjas under maj 2023 men vi räknar tyvärr med en långdragen process, om inte en förlikning kan nås.

 

När planerar ni stambyte, stämmer 2036 som står på hemsidan?
Ja.

 

Har ni något stort underhåll planerat?
Se årsredovisning här på hemsidan.

 

Hur ser köerna till parkeringarna ut
Se "FAQ" här på hemsidan.

  

Kötid el-bilsplats?

Det är kö dit som till våra andra parkeringsplatser och garage. Vi har i nuläget 20 elbilsplatser. Vi har numera en digital parkeringskö till alla våra parkeringsplatser och garage. Den nås vis Mitt HSB, mer infomrmation går ut innan tillträde.

 

Kötid varmgarage i dagsläget?

Över 15 år då vi enbart har 10 stycken. Garageplats till vår granne  Trollängen är det kortare tid se mer under parkeringar här på hemsidan. HSB Göteborgs boendeservice har hand om kön till Trollängens garage. Resterande parkerings och garagekö sköts via "Mitt HSB", information om detta fås innan tillträde.

 

Kötid MC-plats i dagsläget?
Finns någon enstaka. Även denna parkeringskön är numera digital och sköts via "Mitt HSB".


Stämmer uppgiften om avgiften här nedan?
” I avgiften ingår värme, vatten och kabel-TV.”

Ja.

 

Stämmer det att ni har 3 hyresrättslokaler, 

är dessa uthyrda i dagsläget? (Frisörsalong, dagis och bageri.)

Ja.

 

Kommer det kollektiva bredbandet med start i januari 2021 ingå i nuvarande avgift eller kommer det ske en avgiftshöjning, i så fall hur mycket?
Kostnaden kommer att bli 100 kr/månaden per lägenhet för gruppanslutning av bredband, som kommer påföras som en obligatorisk tilläggsavgift till månadsavin enligt stämmans beslut 2020-06-11. Detta gäller från avtalsstart 2021-01-01. Mer information finns som nyhet här på hemsidan.

 

Vilken hastighet kommer det vara på bredbandet?
250/250 Mbit och bredbandstelefoni ingår. Även TV-box och Wifi-router ingår i avgiften. Mer information finns under nyheter här på hemsidan.

 

Har ni någon större renovering/underhåll planerad utöver det som står i årsredovisningen?
Nej, inte i nuläget.

 

Något annat viktigt som en köpare bör ta del av? 

Den mesta informationen finns att ta del av här på vår hemsida via nyheter, Gråbergsbladet eller vår ”FAQ”.

 

Är det något annat nytt som skett de senaste månaderna som vi bör känna till?
Det kommer upp information löpande på hemsidan som en nyhet eller som ett Gråbergsblad som med läggs upp på hemsidan när det sker något nytt som berör medlemmarna/blivande medlemmar.