Överlåtelser

Styrelsen sammanträder i regel den första onsdagen i varje månad förutom i juli. Nya medlemmar godkännes på styrelsemötet. Efter det tar HSB Göteborgs boendeservice över och tar kontakt med den nya medlemmen.

Vi tillåter inte köp av lägenheter av juridiska personer.