180111 Nya stadgar för HSB Brf Gråberget

De nya stadgarna gäller från den 5 januari 2018

Bolagsverkets registrerade den 5 januari HSB Brf Gråbergets nya stadgar. På styrelsemötet den 10 januari beslöt styrelsen formellt att stadgarna gäller från det datumet.

Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor den 11 maj och den 27 november 2017.

Här kan du ladda ner stadgarna.