Informationsblad februari 2020

16 februari 2020

ANDRAHANDSUTHYRNING
Vi i styrelsen värnar om grannsämja, gemenskap och engagemang i boendet. Därför vill vi inte att lägenheter primärt används till andrahandsuthyrning. Vid andrahandsuthyrningar kommer det därför att tillkomma en avgift som går till vår gemensamma ekonomi i föreningen. Avgiften berör ej redan godkända andrahandsuthyrningar.

Avgiften är 10% av gällande prisbasbelopp och kommer att aviseras ägaren fördelat på månadsbasis. Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr vilket innebär att en avgift på 394 kr/mån kommer påföras ägarens medlemsavi under andrahandsuthyrningsperioden. Uttag av detta belopp stöds av föreningens stadgar.

ÄNDRING AV TIDER FÖR TVÄTTSTUGOR
Efter önskemål har vi förlängt tiderna för tvättstugorna till nedan. Tänk på att säkerställa din tvätt- och torktid genom att checka in med tagg.

Alla dagar
07.00-11.00

11.00-14.00

14.00-17.30

17.30-21.00

TRIVSELSREGLER
Efter önskemål har vi förtydligat våra trivselregler angående ombyggnader och reparationer. Uppdaterade regler följer nedan. Reglerna kommer även att uppdateras på hemsidan.

Inför störande aktiviteter gällande ombyggnad eller reparationer. Om du vill utföra något arbete som väsnas, exempelvis borra, hamra eller såga i väggar, får detta endast utföras under följande tider:

Vardagar: 07.30-20.00
Lördagar, söndagar samt helgdagar: 10.00-17.00

SKADEDJUR
I och med byggen i närområdet kan det förekomma fler råttor än vanligt. Därför har vi tillsammans med Nomor satt ut råttfällor omkring fastigheterna. Uppmärksammas några problem med dessa, eller med andra skadedjur, kontaktar du Nomors kundtjänst på tel: 0771 – 122 300.

GÅRDSDAG
Den 18:e april är ni välkomna på vår gemensamma gårdsdag, ett bra sätt att få hjälpa till inför våren och att träffa grannar. Mer information angående tider och mötesplats kommer i separat utskick. Hoppas att vi ses!

PÅGÅENDE REPARATION AV DAGVATTENSLEDNINGARNA

I vintras upptäcktes problem med våra dagvattenledningar. Arbetet för att åtgärda problemet har redan påbörjats och förväntas vara färdigt i början av mars. Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Täppan

2020-02-01