Informationsblad Juni 2021

16 juni 2021

AVGIFTSHÖJNING BOSTAD SAMT PARKERING OCH GARAGE.

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för bostäderna med 4% från och med 2021-07-01.

Vi har även beslutat att höja kostanden avseende p-plats och varmgarage, även denna höjningen gäller från 2021-07-01. 

P-plats: 370 kr/mån

Indexerad höjning på 2% kommer göras på våra varmgarage.

Höjningarna beror på flera orsaker. Dels så har vi ett omfattande byte av tak framför oss samt övrigt kommande underhåll. Dels så påverkas föreningen även av den kraftigt ökade tomträttsavgälden som började gälla för ca 2 år sedan, detta gäller både tomträtten för fastigheterna och parkeringsplatserna.

 

IMD-INSTALLATION

Nu är IMD-installationen slutförd och våra privata elavtal kommer automatiskt sägas upp. Detta innebär att elnät samt elförbrukningen nu går via föreningen. Föreningen har ett gemensamt elavtal vilket innebär att du som enskild medlem slipper den fasta kostnaden. Du kommer sedan bli aviserad kvartalsvis efter faktiskt förbrukning. Förbrukningen släpar något och kostnaden kommer på din avi som avser första månaden i varje kvartal. 

Exempelvis: det du förbrukar under juni-aug aviseras på din oktoberavi.

Vi kommer alla få tillgång till vår egna mätare för varje hushåll via en app, detta för att enkelt kunna ha koll på sin förbrukning. Mer information om det när elleverantör är vald.
 

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen vill informera om att arbetet med belysningen vid parkeringarna nu är färdigt. Vi har installerat nya parkeringsljus på våra parkeringar samt att de gamla systemet upphängt i vajrar är nedtagna. Vi vill tacka er för att ni kunnat vara flexibla och kunnat flytta era bilar efter behov.

Stamspolningen är ingång och är i sitt slutskede. De lägenheter dom inte haft tillgång till kommer JP-Spolservice återkoppla till för framtida spolning.

ComHem är nu del av Tele2. Detta har ingen påverkan på vårt grundutbud av TV-kanaler vi har via ComHem förutom det faktum att det nu heter Tele2.

Takrenoveringen kommer att starta inom kort. Det kommer separata informationsutskick gällande detta som förklarar hur arbetet kommer gå till etc. Vi ber er hålla utkik kring information gällande arbetet.

Vi har märkt ett behov av ytterligare en cykelrensning och planerar därför en till hösten.

Sen måste vi åter igen påminna om vikten av att sortera sina sopor rätt. Detta gäller både hushållssopor samt kompost. Då det slängs felaktigt avfall i våra molucker får föreningen bekosta separata tömningar för dessa. Kostnader som självklart drabbar alla i föreningen. 

 

SOMMARINFORMATION

Under sommaren och semestern kommer vi i styrelsen inte vara lika aktiva i mailen. 
Vi hänvisar er i förstahand till 
Mail: Boendeservice.gbg@hsb.se 
Telefon: 010-442 20 00

Felanmälningar görs som vanligt via webformuläret i HSB portalen.

Vi vill även påminna er om våra trivselregler kring grillarna inför sommaren då det förhoppningsvis används flitigt. “Efter användning skall gallret rengöras, askan töms av nästa användare.

Styrelsen vill påminna om att våra fina innegårdar inte är någon rastplats för hundar och vi ber alla att respektera detta.

Slutligen vill vi från styrelsen önska er alla en underbar sommar som förhoppningsvis är fylld med sol och bad. 

 

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Täppan

2021-06-01