Informationsblad September 2020

16 september 2020

BESLUT OM IMD PÅ EXTRASTÄMMAN
Styrelsen vill tacka för det stora deltagandet på extrastämman där föreningen beslutade att gå vidare med IMD. Detta arbete kommer påbörja så fort som möjligt och styrelsen kommer jobba vidare med att få in offerter och jämföra elleverantörer inför vårat framtida avtal. 

Styrelsen vill också påminna att du som medlem inte ska göra någonting i och med införandet av IMD. Allting kommer att ske automatiskt och du ska inte säga upp några elavtal.

BYTE AV INTERNETLEVERANTÖR
Föreningens avtal med Bahnhof som internetleverantör avslutas 2020-11-30, därefter har vi tecknat nytt avtal med Ownit som våran nya internetleverantör.  Information har skickats ut av Ownit angående bytet. De förvarnar att det kan uppkomma störningar i bredbandet i samband med bytet under denna dagen. För er som behöver hjälp kommer lappar sättas upp i trapphusen närmare bytet, där kan ni skriva upp er.

Det är också viktigt att ni loggar in på Ownit och beställer vilka tjänster ni vill ha. Även om ni enbart vill ha bredband och inte några extratjänster så måste detta beställas.

MOTION TILL ÅRSSTÄMMA
Motioner till stämman skall vara inlämnade senast 2020-09-30.

Såhär skriver du en motion:

1.     Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet.

2.     Skriv vad ärendet handlar om.

3.     Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.

4.     Skriv under dokumentet med ditt namn.

Lämna din motion till din styrelse via brevlådan på expeditionen eller skicka till mailen styrelsen@tappangbg.se

TÄTNING AV ENTRÉDÖRRAR
Alla entrédörrar till trapphusen har upprustats med en tätning som ska minska ljudet när dom stängs. Detta är gjort på samtliga entrédörrar i alla trapphus inom Täppan.