På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Framtidens digitala nycklar

21 juni 2021 I takt med att vår livsstil ställer högre krav på flexibilitet och digitalisering ökar behovet av smidigare lås- och säkerhetssystem – från såväl boende som fastighetsförvaltare. Ett projekt med digitala nycklar testas nu i bland annat HSB Living Lab. Med en smart app kan både fastighetspersonal och boende enkelt och säkert hantera åtkomst till lägenheter, entrédörrar, postboxar, hänglås och gemensamma utrymmen i fastigheten.
digitala-nycklar

Det befintliga passagesystem i entrédörrarna har kompletterats med möjligheten att använda en digital nyckellösning där man med hjälp av Bluetooth-teknik och en enkel och pedagogisk app öppnar dörrarna. I lägenheterna har låset kompletterats med en form av dosa på insidan av lägenhetsdörren som monterats utanpå det befintliga låset. Detta möjliggör att samma digitala nyckel fungerar oberoende av låsfabrikat och leverantör. 

– Lösningen påminner om hur Swish fungerar, där vi som användare är oberoende av vilken bank mottagaren har – lösningen är densamma för alla anslutna banker, säger Lars Callerud, HSBs projektledare. 

Tekniken tillhandahålls av det norska innovationsföretaget Unloc och har med framgång införts i Norge hos stora fastighetsägare. Hittills har över en miljon dörrar öppnats med Unlocs teknik. HSB är först ut med att testa tekniken i bostadsrättsföreningar och flerbostadshus. 

Tidigare har digitala nycklar testats i HSB Living Lab, men det man upptäckte då var att man behövde ha en lösning som gav en mångfald på många olika typer av tillträden. 

– Vi är glada över att äntligen kunna testa en lösning för digitala nycklar där man som användare blir oberoende av låstillverkare. Att kunna använda samma digitala nyckel till entrédörrar, lägenhetsdörrar, postbox eller hänglås kommer underlätta vardagen för boende i de fastigheter HSB förvaltar, menar Lars Callerud. 

Med digitala nycklar i mobilen kan boende tillfälligt låna ut sin nyckel enkelt för att släppa in leveranser, släktingar, hantverkare eller andra personer. I appen kan användaren även välja att tidsinställa giltigheten och få en notis varje gång en digital nyckel används. På så sätt kan till exempel föräldrar få besked om att barnen tryggt kommit hem från skolan. Digitala lås möjliggör dessutom att räddningstjänst och andra samhällsaktörer kan ta sig in i bostaden vid behov. 

Ett digitalt accessystem ger även fastighetsförvaltaren stora besparingar. Kostsamma låsbyten uteblir, nyckelhanteringen kan bli automatiserad och säkerheten höjs eftersom man enkelt kan avaktivera inaktuella nycklar. Även möjligheten att dela nycklar utan fysisk kontakt är extra positivt i pandemitider. 

– Det förenklar min vardag som förvaltare och digitala nycklar sparar både resurser och kostnader. Nu kan vi på ett smidigt och enkelt sätt ge access till entreprenörer eller leveranser till huset. Att vi kan styra giltigheten till dagar och specifika tider känns både tryggt och säkert, dessutom slipper vi administrera och hålla koll på fysiska nycklar, säger David Albinsson, fastighetsförvaltare i HSB Living Lab. 

HSB är mitt i en storsatsning på utveckling och digitalisering av kärnaffären där cirka 390 miljoner kronor investeras i nyutveckling under tre år. Om testerna och integrationerna går enligt plan och får positiv respons i pilotföreningarna kan de digitala nycklarna, med de nya möjligheterna de innebär, mycket väl bli en del av HSBs erbjudande i en enklare, tryggare och smidigare framtid. 

Se ett inslag om digitala nycklar på länken nedan: