Digital spegel ska bryta äldres isolering och förenkla vardagen

21 juni 2021 Under pandemiåret 2020 har det digitala utanförskapet hos framförallt äldre ökat ytterligare. HSB Living Lab är nu med och tar fram en digital spegel i ett projekt som leds av TietoEVRY tillsammans med studenter från Linnéuniversitet. Syftet med projektet är att med hjälp av digitala interaktiva lösningar, minska den sociala isoleringen bland äldre och att förenkla deras vardag och kontakter med vården.

Spegel, spegel på väggen där - säg mig när nästa buss går? Tänk dig att du i framtiden står hemma i hallen och det faktiskt är möjligt att be spegeln om hjälp! Verkligheten är närmare än du kanske anar. 

– Vi driver just nu flera projekt kring olika tjänster som kan hjälpa äldre att bo kvar längre hemma. Det är ett viktigt område och med en åldrande befolkning som ökar kommer det i framtiden behövas fler smarta och trygga lösningar för kvarboende. I HSB Living Lab kan såväl utvecklare som innovatörer mötas för att testa sina idéer i en verklig miljö, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.  

Den digitala spegeln kommer att utrustats med olika tjänster och funktioner som visas på spegelytan för att ge en så tydlig och enkel användarupplevelse som möjligt, på en central plats i hemmet. Tjänsterna kommer bland annat att omfatta möjlighet att ta kontakt med vården, dokumentera sitt mående och sin hälsa, men också mer vardagsnära funktioner som att enkelt se väderprognosen, hitta information om kollektivtrafiken, ringa videosamtal samt använda olika sök-, boknings- och kalendertjänster. Slutmålet med projektet är att kunna ta fram en färdig produkt som kan tillhandahållas till framförallt äldre.  

Det finns många tekniska hjälpmedel på marknaden idag, men TietoEVRY ser ändå vissa begränsningar med de hjälpmedlen.  

– Mobiler och surfplattor har begränsade ytor och användargränssnitt. Därför ville vi hitta en helt ny lösning som är mer inkluderande och naturlig i vardagen för den här målgruppen, säger Odd Mevik, projektledare hos TietoEVRY Kalmar. 

TietoEVRY leder arbetet tillsammans med studenter från Linnéuniversitet som en del i studenternas examinationsprojekt inom utbildningsprogrammen interaktionsdesign och datateknik. Designen av gränssnittet utvecklas tillsammans med de boende i HSB Living Lab. 

– För mig som har arbetat inom äldreomsorgen har det känts värdefullt att utveckla något som kan minska den ensamhet och isolering som många äldre upplever. Särskilt nu under en pandemi som ju gjort det ännu svårare att upprätthålla ett socialt liv, säger Nellie Mustonen, en av studenterna ifrån Linnéuniversitetet. 

– Det känns extra roligt att kunna genomföra det här med tillsammans med alla duktiga studenter och forskare från Linnéuniversitet, säger Odd Mevik. 

– Det har varit otroligt lärorikt och roligt att jobba med projektet tillsammans med TietoEVRY, säger Nellie Mustonen. 

Fakta om tekniken

Den smarta spegeln kan ansluta via lokalt nätverk, Wi-Fi eller 4G och på sikt även 5G. Den använder sig av biometrisk identifiering och med hjälp av en pekskärm kan användaren interagera direkt med spegeln. Därtill utrustas den med kamera, mikrofon samt AI (Artificiell Intelligens) för bland annat röststyrning. Den skall också kunna processa och lagra information lokalt och i enlighet de krav som ställs inom dataskyddsförordningen, GDPR. Användargränssnittet är utrustat med ett antal förprogrammerade och anpassningsbara funktioner där stort fokus läggs på det individuella behovet.