Gråvattenprojekt ger hopp om förändring

17 december 2019 Under snart ett år har det i HSB Living Lab forskats på hur man kan återanvända vatten från dusch och handfat. Det så kallade gråvattnet har samlats upp och renats för att kunna återanvändas i hygiensyfte. Så vad är nästa steg i projektet?

Graytecs pågående projekt om hur man kan återanvända gråvatten går nu in i en ny fas där automation och analys ligger i fokus. Efter automatiseringen görs en systemanalys av drift, underhåll och energiförbrukning där målet är ett cirkulärt användande av gråvatten.

– Vi har påvisat att vattnet blir renare ju mer det cirkulerar men vi har fortfarande problem med regler och förordningar som inte tillåter installationer som dessa ännu, säger Per Ericson, grundare av Graytec.

De regler och förordningar Per syftar till är Plan- och bygglagen som är baserad på gamla VA-system. Boverket har inte behövt ta hänsyn till frågeställningar om återanvändning av vatten tidigare. Med det här projektet vill Graytec påvisa att det är möjligt att ändra på regler om man bara vågar ifrågasätta gamla system.

– Det här fungerar och det finns ingen anledning att inte tillåta den här typen av installationer, fortsätter Per Ericson.

På Chalmers görs vattenanalyser redan nu och en energikalkyl baserad på information som framkommit hittills håller på att färdigställas. Analysen förväntas dra igång i januari men i det här projektet händer det något hela tiden.

Fakta

  • Gråvatten är det spillvatten som kommer från dusch, bad och handfat. Även vatten från kök och tvätt kallas gråvatten men ingår inte i projektet.
  • I dag används stor del av dricksvattnet som dusch-, tvätt- och toalettvatten. Av de 140 liter vatten vi använder per person på ett dygn går bara 10 liter åt till mat och dryck.
  • Projektets syfte är att säkerställa att man kan returnera rent och hälsosamt vatten till de duschar och handfat det kommer från.
  • I HSB Living Lab hittas reningsutrustningen i teknikutrymmet på bottenplan bakom en glasruta.
  • Läs mer om Graytec här.