Sfty har testats i HSB Living Lab sedan våren 2019

17 december 2019 Sfty är ett smart multilarm för flerbostadshus som mäter rök, temperatur, luftfuktighet och har även rörelsedetektorer som gör att det fungerar som ett enklare inbrottslarm. Brandvarnarna kommunicerar också med varandra, om det brinner i en lägenhet går larmet i grannlägenheterna. Larmen är uppkopplade mot en wifi-router i varje lägenhet samt gemensamma utrymmen och kan styras via en app i mobilen. Sfty har testats i HSB Living Lab sedan våren 2019.
Sftys multialarm

Vad ville Sfty undersöka?
Projektet ville veta om man som boende känner sig tryggare genom att installera deras multilarm jämfört med vanliga brandlarm, samt om det skapar mervärde i form av:

  • Enklare underhåll för styrelse, förvaltning och boende
  • Enklare överblick över brandsäkerheten
  • Hur de extra funktionerna, utöver brandlarmet, fungerar i praktiken
  • Hur lätthanterat larmet och dess installation är
  • Hur användarvänlig appen och administratörsgränssnittet upplevs
  • Hur driftsäkert larmet är via wi-fi
  • Möjlighet att få information om och larma för fukt
  • Bättre information till varje enskild boende vid larm i fastigheten

Vad blev resultatet?
Testerna i HSB Living Lab har visat att systemet fungerar bra, där brand- och inbrottslarm samt kommunikation mellan enheterna har testats och utvärderats.

Vad händer nu?
Projektet avslutas nu och projektteamet från HSB skickar ut en uppföljningsenkät till de olika användarna som är uppdelade i tre kategorier; boende, förvaltare samt BRF-styrelse/hyresvärd. Detta för att ta reda på hur användarna upplevt Sfty som system.

Ambitionen är att fortsätta testerna i någon av HSBs bostadsrättsföreningar i landet för att undersöka upplevelsen av produkten, både utifrån ett boendeperspektiv, men även utifrån hur larmet kan underlätta och förbättra styrelse- och förvaltningsarbetet. Projektet vill gärna komma i kontakt med bostadsrättsföreningar i landet som är intresserade av att delta i testerna. Kontaktuppgifter till Sfty hittar ni här.