På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Med HSB Living Lab som bevis på vägen mot hållbart tvättande

08 november 2021 Electrolux Professional har varit med ända sedan uppstarten av HSB Living Lab. Samarbetet hjälper dem med argument för att göra tvättandet mer hållbart.
- Vi måste tänka på vilka som kommer att flytta in i framtidens bostäder. De som vuxit upp med att klimatprotestera på fredagar kommer kanske inte acceptera fastigheter med ohållbara lösningar som en egen tvättmaskin i varje lägenhet, säger Marius Stücheli, som jobbar med forskning och utveckling på Electrolux Professional.
Tvätt mer hållbart med Electrolux

Fyra maskiner i en gemensam tvättstuga klarar av tvättbehovet från 35 hushåll. Och då varje hushåll kräver tvättmaskin och torktumlare, och att de ska bytas minst en gång under tiden de professionella maskiner håller, så är det 140 maskiner som skulle kunna ersättas med 1 tvättstuga som används smart.  

Det är klimatutmaningen som Electrolux Professional jobbar med. Och tillsammans med HSB Living Lab får de varje dag insikter om hur användandet av framtidens tvättstuga kan komma att se ut. 

– Vi är själva väldigt duktiga på att testa maskinerna i våra egna lab. Men att se hur maskinerna faktiskt används och komplexiteten i systemen kring hur de används, där har vi stor nytta av HSB Living Lab, säger Marius Stücheli. 

Förutom att spara in på både produktionen och driften av nya maskiner i varje lägenhet kan även en uppgradering av maskinparken i tvättstugan kapa effektbehovet rejält. 

– Om man byter från konventionell tvättgrupp till lågenergi kan du gå från 28,5 kW till 10,9. Och det var faktiskt en kund som kom på och som berättade hur ett större fastighetsbolag skulle sätta upp laddstolpar och hur de hade löst effekten för laddstolparna genom att uppgradera tvättstugorna i området till lågenergi, säger Peter Sundqvist försäljningschef på Electrolux Professional. 

Men för att maskinerna i tvättstugan också ska användas ordentligt och effektivt i framtiden måste de bli attraktiva på ett annat sätt än de är i dag på många håll.  

- Vi måste bort från källarplan och spindelnät och långa mörka korridorer. Ha maskinerna på markplan och ljust och luftigt, säger Peter Sundqvist. 

Just det här är något man kunnat undersöka i HSB Living Lab. Med tvättstudion centralt placerad på entréplanet har ingen kunnat undgå att här har det gemensamma tvättandet värderats högt.  

Och just nu håller nästa fas på att utvecklas. Genom att fortsätta att utveckla konceptet ”First Floor Lounge” ska parterna i HSB Living Lab se om tvättstudion går att utveckla ytterligare för att lärdomarna ska bli ännu mer applicerbara i framtida bostadsfastigheter. 

– Nu är det ju halvtid i HSB Living Lab, så då tittar vi på en del saker som vi har ambition att testa. Går det att bygga in lite mer avskildhet och se hur det upplevs? Kan bokningssystemet bli mer flexibelt? Det är saker vi tittar på, säger Peter Sundqvist.  

Även om datan kring de boende som använder maskinerna är det tydligaste i HSB Living Lab vill Marius Stücheli också lyfta samarbetet i sin helhet. 

– Det är verkligen en väldigt positiv sak som plattform, det är inte bara de enskilda aktiviteterna som bidrar utan också att så många företag och organisationer kommer tillsammans och pratar om de här frågorna. Både när någon kommer med en projektidé och i beslutsgruppen där man verkligen diskuterar vad som är relevant och vad vi verkligen kan lära oss av. Det är jättespännande. 

Ett konkret exempel är projektet MinShed, där ett stort konsortium av aktörer tittat på hur utsläppen av mikroplaster från kläder ser ut och hur de kan minskas. Något som datan visar är att det är främst vid tillverkningen och användandet av kläder som mikroplasterna bildas, inte under tvättprocessen.  

– Men det är ju i tvätten som mikroplasterna släpper från plaggen och då finns möjlighet fånga upp dem, säger Marius Stücheli. 

Electrolux Professional jobbar ständigt med hållbarhet som mål. När de har samtal med politiker och byggherrar märker det att det långsamt börjar röra på sig. Det finns exempel där det räknas på livscykelanalyser på enskilda maskiner och gemensam tvättstuga. Och då är erfarenheterna från HSB Living Lab bra att ha med sig in i diskussionerna. 

– Vi som är experter måste verkligen ta reda på vad användarna vill. Det går inte att sitta och gissa. När det byggs in tvättmaskiner och torktumlare i varje lägenhet så görs det baserat på kunskap från säg 90-talet. Vi måste tänka på vilka som kommer att flytta in i framtidens bostäder. De som vuxit upp med att klimatprotestera på fredagar kommer kanske inte acceptera fastigheter med ohållbara lösningar som en egen tvättmaskin i varje lägenhet, säger Marius Stücheli. 

Efter fem år tillsammans i projektet är lärdomarna många. 

– Jag var en av dem som fick frågan från HSB om att vara med. Och tio år är ett stort beslut. Men det ångrar vi verkligen inte, säger Peter Sundqvist.