På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Fler uppkopplade bikupor i Malmö

08 november 2021 För att bidra till forskning och bevarande av biologisk mångfald startade HSB Living Lab och TietoEVRY ett projekt med uppkopplade bikupor. Intresset för satsningen är stort och antalet anslutna bikupor utökas löpande. Nu senast hos HSB Malmö, där två nya bikupor anslutits till nätverket, något som ska ge en ännu bättre förståelse för binas levnadsmiljö.
Uppkopplade bikupor i Malmö

Vid HSB Malmös hyresfastighet Strutsen 24 på Limhamn lever de boende i harmoni med cirka 50 000 små surrande grannar. På innergården står nämligen en uppkopplad bikupa, vilket innebär att den är full av olika sensorer som mäter allt från värme till vikt. Förutom att bina bjuder sina grannar på honung och hjälper växtligheten på traven i området, bidrar de också till forskningen.

Johanna Nygren Spanne undervisar i miljövetenskap, fastighetsvetenskap, biologi och kemiämnen vid Malmö Universitet. I ett samarbete med Malmö Universitet tittar hon nu på den data som en av de uppkopplade bikuporna genererar.

– När man började samla in data elektroniskt från bikupor så ville man främst kunna väga dem och se temperaturen i kupan. Man tänkte att dessa två datapunkterna ger en signal om hur bina mår, säger Johanna.

Inuti kupan sitter en så kallad enkortsdator, som sensorerna är kopplade till. De mäter till exempel temperatur, vikt, luftfuktighet och lufttryck, men även ljud. Den digitala informationen, som biodlaren får tillgång till via en specialbyggd app, gör att man får noggrann kontroll av kupan och bikupor som är långväga placerade kan lättare kontrolleras på distans. Hos HSB Malmö ser man tydliga fördelar med uppkopplade bikupor.

– Den information som den digitala kupan skapar, genom sensorer och kamera, underlättar för de boende att komma närmre bina på ett säkert sätt. Datan ger oss också förutsättningar för att stötta forskning i miljöfrågor och innergården gynnas dessutom av binas bidrag till den biologiska mångfalden. Vår förhoppning är att de boende får en tydlig koppling till att tänka hållbart kring naturen, säger Maria Nilsson, hållbarhetschef på HSB Malmö.

Den data som kommer från bikuporna ska alltså underlätta för biodlaren att ta hand om sina bin. Genom att koppla upp fler kupor till en gemensam molntjänst skapas dessutom möjligheten att jämföra hur olika bisamhällen utvecklas på olika orter i Sverige.

Bina kan också berätta för oss om vi har en fungerande biologisk mångfald i ett område. Mår de bra och deras kupa ökar i vikt under deras verksamma del av året betyder det att det finns tillräckligt mycket växtlighet som blommar vid olika tillfällen för att de ska må bra, och den biologiska mångfalden är hållbar.

– Bina bidrar självklart också till biodiversiteten genom att de pollinerar olika växter. De är bland de mest effektiva pollinerarna vi har, och de lockar också till sig andra insekter och fåglar som tar med sig frön och ökar den biologiska mångfalden, säger Johanna.

HSB Malmö har sedan tidigare vanliga bikupor på andra fastigheter, bland annat flera på en obebyggd tomt.

– Vi ville göra det så smidigt som möjligt att sätta bikupor på andra sorters platser, och de digitala kuporna gör att biodlarna kan se till att bina mår bra utan att vara på innergården för ofta. De underlättar också för dem att vara vaksamma på svärmningar, vilket vi vill undvika i täta innergårdar, säger Maria Nilsson.

Sedan tidigare finns det uppkopplad bikupa på fem svenska platser, bland annat utanför HSB Living Lab i Göteborg och TietoEVRYs kontor i Kalmar.