Fler uppkopplade bikupor i Malmö

08 november 2021 För att bidra till forskning och bevarande av biologisk mångfald startade HSB Living Lab och TietoEVRY ett projekt med uppkopplade bikupor. Intresset för satsningen är stort och antalet anslutna bikupor utökas löpande. Nu senast hos HSB Malmö, där två nya bikupor anslutits till nätverket, något som ska ge en ännu bättre förståelse för binas levnadsmiljö.
Uppkopplade bikupor i Malmö

Vid HSB Malmös hyresfastighet Strutsen 24 på Limhamn lever de boende i harmoni med cirka 50 000 små surrande grannar. På innergården står nämligen en uppkopplad bikupa, vilket innebär att den är full av olika sensorer som mäter allt från värme till vikt. Förutom att bina bjuder sina grannar på honung och hjälper växtligheten på traven i området, bidrar de också till forskningen.

Johanna Nygren Spanne undervisar i miljövetenskap, fastighetsvetenskap, biologi och kemiämnen vid Malmö Universitet. I ett samarbete med Malmö Universitet tittar hon nu på den data som en av de uppkopplade bikuporna genererar.

– När man började samla in data elektroniskt från bikupor så ville man främst kunna väga dem och se temperaturen i kupan. Man tänkte att dessa två datapunkterna ger en signal om hur bina mår, säger Johanna.

Inuti kupan sitter en så kallad enkortsdator, som sensorerna är kopplade till. De mäter till exempel temperatur, vikt, luftfuktighet och lufttryck, men även ljud. Den digitala informationen, som biodlaren får tillgång till via en specialbyggd app, gör att man får noggrann kontroll av kupan och bikupor som är långväga placerade kan lättare kontrolleras på distans. Hos HSB Malmö ser man tydliga fördelar med uppkopplade bikupor.

– Den information som den digitala kupan skapar, genom sensorer och kamera, underlättar för de boende att komma närmre bina på ett säkert sätt. Datan ger oss också förutsättningar för att stötta forskning i miljöfrågor och innergården gynnas dessutom av binas bidrag till den biologiska mångfalden. Vår förhoppning är att de boende får en tydlig koppling till att tänka hållbart kring naturen, säger Maria Nilsson, hållbarhetschef på HSB Malmö.

Den data som kommer från bikuporna ska alltså underlätta för biodlaren att ta hand om sina bin. Genom att koppla upp fler kupor till en gemensam molntjänst skapas dessutom möjligheten att jämföra hur olika bisamhällen utvecklas på olika orter i Sverige.

Bina kan också berätta för oss om vi har en fungerande biologisk mångfald i ett område. Mår de bra och deras kupa ökar i vikt under deras verksamma del av året betyder det att det finns tillräckligt mycket växtlighet som blommar vid olika tillfällen för att de ska må bra, och den biologiska mångfalden är hållbar.

– Bina bidrar självklart också till biodiversiteten genom att de pollinerar olika växter. De är bland de mest effektiva pollinerarna vi har, och de lockar också till sig andra insekter och fåglar som tar med sig frön och ökar den biologiska mångfalden, säger Johanna.

HSB Malmö har sedan tidigare vanliga bikupor på andra fastigheter, bland annat flera på en obebyggd tomt.

– Vi ville göra det så smidigt som möjligt att sätta bikupor på andra sorters platser, och de digitala kuporna gör att biodlarna kan se till att bina mår bra utan att vara på innergården för ofta. De underlättar också för dem att vara vaksamma på svärmningar, vilket vi vill undvika i täta innergårdar, säger Maria Nilsson.

Sedan tidigare finns det uppkopplad bikupa på fem svenska platser, bland annat utanför HSB Living Lab i Göteborg och TietoEVRYs kontor i Kalmar.