Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Låt outnyttjade källarutrymmen bli grogrund för grönsaker och minskad ensamhet

01 februari 2024 Svenskarnas odlingsintresse blomstrar, och gemensamma odlingar blir ett allt vanligare inslag i våra städer. Hydroponi är metoden som möjliggör jordlös odling i vatten – inomhus, året om. I forskningsarenan HSB Living Lab har man visat att hydroponisk odling ger både ekonomiska och klimatmässiga fördelar – och minskar ensamheten.
Hydroponisk odling i brf Regnbågen i Jönköping

Du går ned i det tidigare outnyttjade källarutrymmet och kommer upp med allt grönt du behöver till middagen: gurka, tomat, sallad och några blommor för dekoration. Så kan verkligheten se ut i för boende i flerbostadshus där man satsat på hydroponisk odling, en metod som behöver varken jord eller solljus och som ger upp till 20 skördar per år. HSB Living Lab, som är lika delar boende och forskningslabb, har undersökt vilka sociala, klimatmässiga och ekonomiska vinster som finns med att odla tillsammans – och de har visat sig vara många.

Viktigt att hitta nya sätt att mötas
Projektet med en gemensam hydroponisk odling startade i HSB Living Lab i Göteborg, och testades sedan i bostadsföreningar i Jönköping och Lund. Det visade sig snabbt att en gemensam odling kan få mer än bara grödor att växa – det kan så ett frö till ny vänskap. En gemensam odling skapade nya förutsättningar för gemenskap grannarna emellan.

Och att hitta nya sätt att möta varandra är viktigt; enligt statistik från Folkhälsomyndigheten uppger nästan var fjärde svensk över 16 år att de besväras av ensamhet. Bland de äldre, 85 år och äldre, uppger 40 procent av kvinnorna och nära 30 procent av männen att de känner sig ensamma. Ensamhet – särskilt ofrivillig sådan – är dessutom ett samhällsproblem som regeringen vill tackla genom en nyligen beslutad gemenskapssatsning omfattandes 300 miljoner kronor per år under 2023-2025.

– Vi svenskar har ofta svårt att ta första steget och lära känna våra grannar. Att då ha ett gemensamt odlingsprojekt att samlas kring visade sig vara den öppning som många behöver. Att träffas kring en aktivitet och att jobba mot ett gemensamt mål skapar nya möten och en gemenskap som förenar över generationsgränser, säger Madelaine Doufrix, projektkoordinator på HSB Living Lab.

Hos de bostadsrättsföreningar som testat odlingsvagnen visar det sig att granngemenskapen och det sociala engagemanget ökat och att odlingen förutom att ge nyttiga grödor skänker stor glädje och samhörighet hos de boende.

Persilja, paprika och pelargoner – året om
I en hydroponisk odling växer grödorna utan jord och naturligt ljus. De växer i ett slutet vattensystem som förses med näring och med hjälp av växtbelysning. Därför går det utmärkt att odla i exempelvis källarutrymmen. Och växtkraften är stor, det går att få upp till 20 skördar per år vilket gör att odlingsglädjen kan frodas.

HSB erbjuder hydroponisk odlingsvagn
Tillsammans med företaget Growpipes har HSB Living Lab utvecklat en egen odlingsvagn speciellt anpassad för gemensamt ägande i flerbostadshus. Nu hoppas HSB Living Lab att fler inser möjligheterna med vattenbaserad odling – och vågar testa:

– En gemensam hydroponisk odling är smart. Man delar på kostnader och sysslorna med att så och skörda. Förutom att närodlat är ett klimatsmart alternativ till nyttiga grönsaker så ser vi att odlingen kan vara knuffen som får granngemenskapen att frodas, säger Emma Sarin, projektchef på HSB Living Lab.

HSB Living Lab tipsar – så här lyckas du med gemensam hydroponisk odling:

1.Engagera dina grannar
Sprid intresset för hydroponisk odling i din bostadsrättsförening och bjud in till en träff där ni diskuterar, bildar en odlingsgrupp och planerar tillsammans.

2.Hitta ett odlingsutrymme
Några fördelar med hydroponisk odling är att den kräver liten golvyta och inte behöver dagsljus. Det finns många outnyttjade källarutrymmen som passar perfekt för detta.

3.Skaffa utrustning och välj växter
Via HSB kan ni köpa startpaket med odlingsvagn och all annan utrustning som krävs för er odling.

4.Skötsel och underhåll
Gör ett schema för hur den hydroponiska odlingen ska skötas. Det kräver bara 15-20 minuter i veckan. Täck upp semestrar eller andra längre ledigheter.

5.Planera skördefest
Sprid ordet - bjud till exempel in till informationskväll, workshop och skördefest.